{beek.boer.bodem}

9 september 2022: Demomarkt Klimaatboeren

Noteer alvast in je kalender: op 9 september organiseren we met {beek.boer.bodem} opnieuw een demomarkt Klimaatboeren. Deze keer spreken we af in Kasterlee. Je maakt er kennis met tal van manieren voor mechanische onkruidbestrijding, en je ziet de praktijk van een stuw, een bufferstrook en natuurlijke oeverversterking langs de Aa. Uiteraard staan er ook weer tal van infostanden en kun je terecht met allerlei vragen.

Meer info volgt binnenkort.

Neem ook een kijkje bij onze andere activiteiten deze zomer.

poster infomarkten {beek.boer.bodem} op 14 en 16 maart 2022

Op 14 en 16 maart 2022 organiseerde {beek.boer.bodem} twee infomarkten voor landbouwers in de vallei van de Kleine Nete. Een 25-tal landbouwers kwam langs om kennis te maken met het project en om hun terreinexpertise te delen. 

Met deze informatie werkt {beek.boer.bodem} nu het nodige actieplan uit zodat we de landbouwers in de vallei binnenkort een zo groot mogelijk menu aan klimaatrobuuste maatregelen kunnen aanbieden.

 

 

Aanvankelijk startte {beek.boer.bodem} in de vallei van de Aa, in vier gemeenten: Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar. Eind 2021 stapten maar liefst acht bijkomende gemeenten mee in de gebiedscoalitie. Samen met de vier pioniersgemeenten bestrijkt {beek.boer.bodem} nu zowat het hele bekken van de Kleine Nete.  

Kaart gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} oktober 2021
De gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} beslaat zowat de hele Kleine Nete-vallei.

Succesvolle demomarkt 'Klimaatboeren' in Vorselaar

Tijdens de demomarkt op 15 oktober 2021 ontdekten een zeventigtal landbouwers, natuurbeheerders, grondeigenaars en beleidsmakers uit de Kleine Nete-vallei het uigebreide menu aan klimaatrobuuste maatregelen van {beek.boer.bodem}. De partners en landbouwers uit de vier pioniersgemeenten die al met de maatregelen vertrouwd waren, deelden daar hun ervaring met de bezoekers. 

Veel belangstelling voor de demomarkt 'Klimaatboeren' in Vorselaar.
15 oktober 2021: De demomarkt 'Klimaatboeren' lokt heel wat geïnteresseerden.

Naast het ruime menu aan maatregelen biedt {beek.boer.bodem} ook steun op het terrein, op maat van de landbouwer, natuurbeheerder of grondeigenaar. Hierbij hoortonder meer een terreinbezoek, om de wensen en noden van de eigenaar te leren kennen en om de mogelijkheden van de gronden te onderzoeken.

Ten slotte ondersteunt {beek.boer.bodem} bij het plaatsen en opvolgen van infrastructuur, en informeert over subsidiemogelijkheden. 

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief ‘{beek.boer.bodem}’ blijf je op de hoogte van het laatst nieuws over het project en verneem je alles over de activiteiten die we organiseren. Abonneer je via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

In onderstaande reportage van PlattelandsTV leer je meer over de doelstellingen van {beek.boer.bodem} en tonen we je een aantal van de maatregelen die landbouwers en natuurbeheerders kunnen inzetten in de vallei van de Aa. 

Samenwerkingsverband van de Kleine Nete

{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete. De actiepunten beschreven in het gebiedsprogramma 'Kleine Nete' worden nu uitgevoerd, onder coördinatie van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid. 

Voor de uitvoering van de projecten kan {beek.boer.bodem} rekenen op de steun van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, Blue Deal, provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten. Voor de begeleiding op het terrein krijgt {beek.boer.bodem} financiële steun van het Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Logobalk beek.boer.bodem

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland