Maatregelen

 

TEELTVRIJE METER

Lees het uitgebreid artikel met advies over het beheer van de teeltvrije meter.

 

STUWEN IN PERCEELSGRACHTEN

Een stuw is een technische constructie waarmee je water langer vasthoudt in een waterafvoerende gracht, zonder risico op overstroming. Je kunt een stuw zelf eenvoudig beheren.

Elke stuw heeft meteen een positief effect op de omgeving. Het water krijgt dankzij de stuw de kans om in te sijpelen in de bodem. Gewassen moeten zo minder diep wortelen om aan water te geraken. Door de waterinsijpeling daalt de watertafel in de zomer minder snel en kun je een droogteperiode gemakkelijker overbruggen.

 

De grotendeels zanderige ondergrond van het Netebekken is erg geschikt voor infiltratie van neerslag (behalve in de laagegelgen gebieden, kwelgebieden en kleigronden). Het is dan ook het gebied bij uitstek om in te zetten op wateropslag door infiltraite in de bodem. 

Download hier de informatiefiche over stuwen.

Bekijk hieronder een presentatie over stuwen door Boerennatuur.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

PEILGESTUURDE DRAINAGE

Op percelen met klassieke drainage vloeit het water continu weg, ook wanneer het droge seizoen eraan komt en je het water liever ter beschikking houdt. Met peilgestuurde drainage kun je het waterpeil op je perceel zelf regelen.

Bij peilgestuurde drainage loopt het water wel weg via afvoerbuizen, maar niet rechtstreeks naar een naburige sloot. De afvoerbuizen zijn namelijk aangesloten op een verzamelbuis aan de rand van het perceel, die op haar beurt het water naar een verzamelput voert. In de put regel jij dan het peil met behulp van een regelbuis – meestal een gewone pvc-buis met een doorlaatopening op de gewenste peilhoogte (zo’n 30-40 cm onder het maaiveld).

Download hier de fiche over peilgestuurde drainage (Boerennatuur Vlaanderen)