Activiteiten

Een collage van activiteiten bij KTC Zegveld: een foto van een twintigtal mensen staat bij een koe in de wei, twee foto's van grazende koeien, een luchtfoto van het KTC Zegveld. Over de foto's heen staat geschreven 'Experimenteren en leren bij KTC Zegveld'.

23 juni 2022: inspiratiereis 'Water en bodem' in Nederland

Als het over het beheersen van water gaat, zit Nederland bij de wereldtop. Met {beek.boer.bodem}-partner Hooibeekhoeve heb je nu de kans om een kijkje te nemen bij KTC Zegveld, nabij Utrecht. Dit proefcentrum is op zoek naar nieuwe vormen van landbouw, onder meer om het verlies van organische stof en nutriënten in de bodem tegen te gaan. Een aantal van hun ideeën zijn mogelijk ook interessant voor landbouwers in de vallei van de Kleine Nete. We denken aan actieve (druk)drainage of aan experimenten met natte teelten zoals lisdodde. 

Op donderdag 23 juni bezoeken we KTC Zegveld, van 11 tot 15u ter plaatse. Heb je interesse in een dagje kennisuitwisseling op het terrein? Lees dan hier de praktische informatie. Samen bezoeken we de maatregelen die we met onze groep het interessantst vinden.

De mededeling 'Deze inspiratiereis wordt georganiseerd in het kader van Plattelandsproject 'Werken op de waterscheiding: bovenstroomse waterinitiatieven in Ravels', en het gelijknamige Water-Land-Schap-project. Daaronder staan de logo's van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Europese vlag, provincie Antwerpen, gemeente Ravels, Hooibeekhoeve

  

Een gestileerd logo van een rundshoofd, met een maiskolf en een klavertje-vier  onderaan. Op het hoofd heeft de koe een gele kroon. In plaats van ogen staat er '50 jaar', onderaan staan 'Hooibeekhoeve'''.

28 juni 2022: Feestelijke studiedag Hooibeekhoeve

{beek.boer.bodem}-partner Hooibeekhoeve bestaat 50 jaar en dat vieren we graag met jullie! Samen met het LVC (Landbouwcentrum voor Voedergewassen) organiseren we op 28 juni een studiedag met tal van tientallen workshops. 

Een greep uit het aanbod:.  uitleg en demonstraties over de werking van stuwtjes en peilgestuurde drainage, over klimaatrobuuste zaaimengsels en een emonstratieproject over droogtekaarten. Deelname is volledig gratis.

Het volledige programma vind je in de kalender van Hooibeekhoeve. Schrijf je snel in, want het aantal deelnemers per sessie is beperkt.

Een sfeerfoto van de demomarkt {beek.boer.bodem} van oktober 2021, buiten in een veld. Een persoon wijst naar een poster met luchtfoto's en grafieken, hij richt zich tot een aandachtige toeschouwer. In de achtergrond staan meerdere kleine groepjes mensen met elkaar te praten in een veld. met tentjes en beachvlaggen.

9 september 2022: Demomarkt Klimaatboeren

Noteer alvast in je kalender: op 9 september organiseren we met {beek.boer.bodem} opnieuw een demomarkt Klimaatboeren. Deze keer spreken we af in Kasterlee. Je maakt er kennis met tal van manieren voor mechanische onkruidbestrijding, en je ziet de praktijk van een stuw, een bufferstrook en natuurlijke oeverversterking langs de Aa. Uiteraard staan er ook weer tal van infostanden en kun je terecht met allerlei vragen.

Meer info volgt binnenkort.