Activiteiten

Een sfeerfoto van de demomarkt {beek.boer.bodem} van oktober 2021, buiten in een veld. Een persoon wijst naar een poster met luchtfoto's en grafieken, hij richt zich tot een aandachtige toeschouwer. In de achtergrond staan meerdere kleine groepjes mensen met elkaar te praten in een veld. met tentjes en beachvlaggen.

9 september 2022: Demomarkt Klimaatboeren

Ook dit jaar organiseren we met {beek.boer.bodem} een demomarkt Klimaatboeren. Deze keer spreken we af in Kasterlee. Inschrijven die je via de rode knop hieronder.

Dit jaar staat geïntegreerde gewasbescherming in de kijker met verschillende machinedemonetraties van mechanische onkruidbestrijding in maïs en toelichting over de proefveldresultaten tussen 13 en 15u. 

Tussen 15u en 16u krijg je toelichting over de werking van een stuw , een gemengde bufferstrook en een wilgenaanplant langs de Aa tegen oeverafkalving.

Uiteraard staan er ook weer tal van infostanden en kun je terecht met allerlei vragen. Ook een hapje en een drankje zijn doorlopend verkrijgbaar. 

vrijdag 9 september - doorlopend van 13 tot 16 uur

Locatie: aan het kruispunt van Galgebeemden en Bosloopstraat; volg de signalisatie ter plekke.
Er is parkeerplek voorzien. 

  • ontvangst en vrij bezoek infostanden
     
  • demonstraties van machines voor mechanische onkruidbestrijding

13.15u    Demonstratie wiedeg Hooibeekhoeve, inclusief uitleg

13.30u    Demonstratie trefler wiedeg Biopolder, inclusief uitleg

14.35u    Demonstratie schoffel Hooibeekhoeve, inclusief uitleg

14.50u    Demonstratie roterende schoffel Raf Goris, inclusief uitleg

  • maatregelen in de kijker: 

stuw in een perceelsgracht, 

gemengde bufferstrook, 

wilgenaanplant langs de Aa tegen oeverafkalving.

  • hapje en drankje

Fytolicentie

Wil je dat je bezoek aan de {beek.boer-Bodem}-demomarkt in aanmerking komt voor fytolicentie?  Dat kan als je:

  • aanwezig bent met identiteitskaart om in te schrijven tussen 11u en 12.45u bij de stand van provincie Antwerpen; én
  • als je de drie uur durende begeleide groepsrondleiding op de demomarkt volgt.

 

programma groepsrondleiding fytolicentie

13.00u      Gert Van de Ven: toelichting over wiedeggen: wanneer   doe je dit, wat zijn de principes

13.15u      Demonstratie wiedeg Hooibeekhoeve, inclusief uitleg

13.30u      Demonstratie trefler wiedeg Biopolder, inclusief uitleg

13.50u      Gert Van de Ven: toelichting over resultaten onkruidbestrijdingsproeven Hooibeekhoeve

14.20u      Gert Van de Ven: wanneer schoffelen, wat zijn de principes

14.35u      Demonstratie schoffel Hooibeekhoeve, inclusief uitleg

14.50u      Demonstratie roterende schoffel Raf Goris, inclusief uitleg

15.10u      Vertrek veld overkant, passeren langs stuw, inclusief uitleg door An Schellekens
                Vervolgens naar akkerrand, inclusief uitleg door An Schellekens

15.30u      An Schellekens: oeverzone, maatregelen tegen afkalven

15.45u      Geleide passage langs infomarkt, bij elke infostand toelichting door An Schellekens

16.00u      Einde rondgang, landbouwers kunnen nog vrij de standen van de infomarkt bezoeken.