Netwerk fietsostrades

Fietsostrades liggen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen. Samen met de elektrische fiets maken ze verdere bestemmingen vlot bereikbaar. Een fietsostrade gaat bij voorkeur over een vrijliggende fietsweg of een jaagpad. Is er te weinig ruimte dan loopt ze door fietsstraten, over bestaande fietspaden en soms over een autoluwe weg. De lokale fietspaden die de fietsostrade kruisen, brengen je naar je eindbestemming.

Op het plannetje zie je waar de fietsostrades lopen. Is de route groen gekleurd, dan kun je er fietsen. Een rode kleur betekent dat je er niet kunt fietsen en op de grijze routes is het traject nog niet gekend.