Netwerk fietsostrades

Fietsostrades maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) en liggen voornamelijk langs rechtlijnige infrastructuren zoals:

  • Spoorwegen
  • Autosnelwegen
  • Kanalen

Een fietsostrade gaat bij voorkeur over een vrijliggende fietsweg of een jaagpad. Is er te weinig ruimte dan loopt ze door fietsstraten, over bestaande fietspaden of over een autoluwe weg.

De provincie Antwerpen investeert fors in de aanleg ervan. Voor de bestuursperiode 2019-2024 is er 117 miljoen euro voorzien. Op die manier zet de provincie Antwerpen nog meer dan voordien in om mensen te verleiden van de auto tot meer duurzame verplaatsingen.

Over de provinciegrenzen heen

Fietsostrades stoppen niet aan de provinciegrenzen. Net zoals in de provincie Antwerpen investeren ook de overige vier Vlaamse provincies in fietsostrades. Op termijn zullen de fietsostrades alle Vlaamse steden vlot met elkaar verbinden. Goed voor een netwerk van 2.700 kilometer.

Benieuwd waar al deze fietsostrades liggen? Check fietssnelwegen.be, daar bundelen de vijf Vlaamse provincies alle informatie over de verschillende fietsostrades en hun eventuele projecten.

Of op zoek naar een ideale fietsroute? Probeer zeker de fietsrouteplanner dan eens uit.