BFF: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

Fietsostrades en functionele fietsroutes

Fietsostrades lopen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen en kanalen. Ze laten je vlot en comfortabel langere afstanden fietsen. De provincie Antwerpen investeert fors in de aanleg ervan. Je leest er alles over op de webpagina van de fietsostrades.

Functionele fietsroutes verbinden woonkernen, dorpskernen, winkelcentra, sportcentra, culturele centra, scholen en bedrijventerreinen. Ze zijn de kortste verbinding en lopen daardoor meestal langs drukke wegen (historische steenwegen die bijvoorbeeld van centrum naar centrum lopen).

Waar kun je fietsen?

Momenteel nog niet overal. Waar je kunt fietsen, bekijk je in dit geoloket. Let wel op: het gaat hier om gegevens zoals die bij de provincie bekend zijn. Slecht onderhoud, overwoekering door struikgewas en dergelijke zijn niet opgenomen. In het geoloket geven drie kleuren de mate van befietsbaarheid weer:

Het Vademecum voor Fietsvoorzieningen bepaalt of een route al dan niet conform is. Het bevat richtlijnen voor de (her)aanleg van fietsroutes rekening houdend met de functie van de weg, de verkeersintensiteit en de snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Je vindt het Vademecum voor Fietsvoorzieningen op de website van de Vlaamse overheid.

Bij de oranje stukken is fietsinfrastructuur aanwezig maar die voldoet niet aan de normen van het Vademecum voor Fietsvoorzieningen. Je kunt er dus wel fietsen maar situatie is er niet ideaal. Het fietspad is bijvoorbeeld te smal of er is geen veiligheidsstrook tussen het fietspad en de rijweg. Elke afwijking op de norm van het vademecum (hoe klein ook), doet de route oranje kleuren.

Netwerkwijzigingen

Een nieuwe attractiepool, een nieuwe weg of de wijziging van de verkeerssituatie kan leiden tot een wijziging van het BFF. Als gemeente vraag je dat aan volgens de procedure in onderstaande pdf. De werkgroep die de wijzigingsaanvragen behandelt, komt elke laatste vrijdag van de maanden februari, juni en oktober samen. De wijzigingsaanvraag dien je uiterlijk één maand vooraf in.