Klacht indienen

We trachten steeds om je te helpen. Mocht er toch iets zijn, dan kun je dat melden via het klachtenformulier. Zo proberen we voortdurend om de relatie tussen burger en provincie te verbeteren.

Voordat je het onderstaande formulier invult, lees je best even het reglement

*
*
*
*
*
 
 
*
*
*

Disclaimer

De provincie Antwerpen respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt om de klacht zo efficiënt mogelijk te behandelen. Je gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.

De provincie kan je gegevens ook gebruiken voor interne statistische verwerking en om je te informeren over onze activiteiten, tenzij je dit niet wenst:

*

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd of verwijderd. Je kunt je daarvoor wenden tot de Stafdienst Algemeen Beleid via e-mail (Informatieveiligheidsconsulent@provincieantwerpen.be) of telefonisch op het nummer 03 240 51 25.

 

*
captcha
 
 
Vul de code in die je hiernaast ziet