Klachtenbehandeling

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over uitgevoerde handelingen of werking van de diensten of gedragingen van het personeel waarbij de betrokkene expliciet of impliciet een respons of oplossing verwacht.

Concreet moet een klacht aan een aantal voorwaarden voldoen om ontvankelijk te zijn:

  • De klacht wordt geformuleerd door een burger van wie naam en adres gekend zijn. Anonieme klachten worden dus niet behandeld.
  • Indien er een (gerechtelijke) procedure is ingezet of voorzien, moet die gevolgd worden.
  • De klacht moet handelen over een materie waarover de provincie Antwerpen bevoegd is. Ze mag niet politiek gevoelig zijn of handelen over beleidsvoornemens. 
  • Een klacht kan slecht éénmalig geformuleerd worden en de feiten waarop de klacht betrekking heeft, mogen niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.
  • De klacht is niet ontvankelijk in het kader van dit reglement indien er een georganiseerd administratief beroep of andere interne procedure is voorzien.

Alle details vind je in het klachtenreglement.

Indien je klacht/melding betrekking heeft op waterlopen, klik dan op volgende link : www.meldpuntwaterlopen.be

Indien je klacht/melding betrekking heeft op fiets- wandel en routepaden, klik dan op de volgende link : www.routedokter.be

Voor alle andere klachten, gebruik het onderstaande klachtenformulier:

Als je een klacht hebt geformuleerd:

  • krijg je een bevestigingsmelding.
  • onderzoekt de behandelaar binnen de twee dagen na ontvangst of je klacht voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Als je klacht ontvankelijk is, dan stellen we indien nodig een plan van aanpak op dat uitgevoerd wordt binnen een geschatte timing.