Subsidies nieuwe invulling kerkgebouw

Overweeg je een neven- of herbestemming van een parochiekerk of kapelanij in jouw stad of gemeente?  De provincie Antwerpen geeft je graag een financieel duwtje in de rug. 

Medewerker natuur en landschapsbeleving de Merode vzw

Hoe ondersteunt de provincie? 

De her- of nevenbestemming van een kerkgebouw is een financiële uitdaging. Niet alleen experten zoals een ontwerpbureau of procesbegeleiding kosten geld. Ook aan de nodige infrastructurele aanpassingen hangt een prijskaartje vast. De provincie Antwerpen geeft op twee manieren een duwtje in de rug: 

  1. We begeleiden en subsidiëren bestemmingsonderzoeken;
  2. We subsidiëren aanpassingsinvesteringen