Projectsubsidie kwaliteitsvol wonen

De provincie Antwerpen wil inzetten op kwaliteitsvol wonen. In juni 2020 lanceerden we, samen met de nieuwe visie op wonen, de nieuwe projectsubsidie kwaliteitsvol wonen. Hiermee stimulieren we woonactoren om projecten op te zetten die focussen op minstens twee van de volgende richtinggevende principes uit onze beleidsnota kwaliteitsvol wonen:

 • Beschikbaarheid en betaalbaarheid
 • Duurzaamheid en circulariteit
 • Mobiliteit en diversiteit
 • Veerkracht en gezondheid

Meer info over de visie op wonen vind je op de website van team Wonen

Voor wie?

De projectsubsidie kan aangevraagd worden door de volgende woonactoren:

 • lokale besturen en hun verzelfstandigde agentschappen of hun samenwerkingsverbanden
 • (sociale) huisvestingsactoren
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • middenveldorganisaties
 • samenwerkingsverbanden tussen bovenstaande organisaties (niet exhaustief)

Let op: deze subsidie is niet bedoeld voor private personen.

Verdere specificatie

Investeringskosten komen niet in aanmerking, personeelskost kan wel. De maximale projectduur is vier jaar. 

Wanneer?

Het nieuwe subsidiereglement gaat in op 25 juni 2020.

Hoe?

De te volgen stappen vind je hieronder. We raden je aan om een projectidee echter eerst af te stemmen met de adviseurs van ons team Wonen. 

Meer info? Herbekijk de webinar over de nieuwe woonvisie en de projectsubsidie.

Let op!

Sinds 1 januari 2017 opende de provincie Antwerpen haar digitale subsidieloket. Indienen en opvolgen van je subsidiedossiers gebeurt vanaf dan via het e-loket.
Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
 2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
 3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig:

 • Een kaartlezer
 • Je eID
 • De pincode van je eID

Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:

Windows:

 • Internet Explorer 10
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Mac:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Heb je een mandaat van je organisatie om een subsidie aan te vragen? Bijvoorbeeld statuten waarin je vermeld wordt als bestuurder? Als je geen statuten hebt (gemeente, school…), gebruik je het mandaatformulier via deze link.
Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. Een voorbeeld van een machtiging vind je via deze link.
Je moet deze documenten invullen en ondertekenen, dus breng ze in orde vooraleer je start met je aanvraag.

Nieuw: voeg een begroting toe

Voeg bij elke nieuwe aanvraag onderstaande gedetailleerde begroting toe. Ook voor een verlengingsaanvraag vul je dit document in. 

Indien je subsidieaanvraag over meerdere jaren verloopt, gelieve dan een gedetailleerde meerjarenbegroting op te maken en deze op te laden in het digitaal subsidieloket.

Nog vragen? Contacteer dan wonen@provincieantwerpen.be of bel naar 03 240 56 58.

Hieronder vind je het reglement en het begrotingsdocument.

Op de knoppen onderaan kun je de aanvraag starten of verlengen.