Begeleid en gesubsidieerd bestemmingsonderzoek

Welke projecten komen in aanmerking? 

Zo vraag je de subsidie voor bestemmingsonderzoek aan

Stem je aanvraag voor bestemmingsonderzoek af met de adviseur kerken
De adviseur kerken stelt samen met jou de aanvraag scherp en informeert je over de subsidieaanvraag.

Vraag een offerte op via de raamovereenkomst
Een multidisciplinair team voert het bestemmingsonderzoek uit. Om dit team aan te stellen, kan je gebruikmaken van een door de provincie afgesloten raamovereenkomst.

De geselecteerde teams zijn:

 • Studio Open Kerken (RE-ST / TRANS / Petillon Ceuppens / endeavour / dr. Roel De Ridder)
 • Advisers + Meet-architecture

Hoe maak je gebruik van de raamovereenkomst?

 • Om te beginnen, moet je toetreden tot de raamovereenkomst. Hiervoor laat je het bestek en het gunningsverslag goedkeuren door het schepencollege of de gemeenteraad of bevoegde bestuur. Deze stap kan ook tegelijkertijd met het toewijzen van de opdracht na de mini-competitie. 
 • Voor elke opdracht wordt een mini-competitie georganiseerd tussen de geselecteerde teams. Op vrijdag 2 februari 2024 organiseren we een online ‘pitch’ sessie waar je je project kan komen voorstellen aan beide teams zodat ze een offerte kunnen opmaken. Ten laatste 2 weken op voorhand maak je hiervoor een afspraak bij de adviseur kerken.
 • Je ontvangt en beoordeelt de offertes en wijst de opdracht toe.
 • Met de definitieve offerte kan je de subsidie aanvragen.

Alle nodige documenten om gebruik te maken van de raamovereenkomst kan je opvragen via kerken@provincieantwerpen.be.

Voeg de nodige documenten toe: 

 • Bewijs van mandaat/machtiging:

Toon aan dat je het mandaat hebt om een subsidie aan te vragen. Heb je geen mandaat? Voeg dan een bewijs van machtiging toe, samen met het mandaat van diegene die jou de machtiging geeft. 

 • Engagementsverklaring 

Engageer je met het lokale kerkbestuur (kerkfabriek) en de kerkelijke overheid om het bestemmingsonderzoek samen te realiseren door het ondertekenen van een engagementsverklaring. 

 • Bewijs zakelijk recht/overeenkomst met eigenaar 

Toon aan dat je eigenaar bent van het gebouw of houder van een zakelijk recht (vruchtgebruik, erfpacht, opstal …) of een langdurige overeenkomst hebt met de eigenaar van het gebouw. 

 • Goedgekeurd kerkenbeleidsplan 

Toon aan dat je beschikt over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan. Staat je kerk daarin beschreven als ’B-kerk’ (onderzoek op korte termijn) of als C-kerk (onderzoek op lange termijn maar met een engagementsverklaring tussen kerkelijke en lokale overheid) dan kom je in aanmerking. A-kerken (behoud voor eredienst) komen niet in aanmerking.

 • Vraag je bestemmingsonderzoek aan via het subsidieloket   

Je aanvraag dient uiterlijk toe te komen op:  

 • 31 maart – 13u
 • 15 oktober – 13u

Meld je aan met je itsme-account of met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Is het de eerste keer dat je je aanmeldt? Vul dan (eenmalig) de gegevens van je organisatie in.  

Goed om weten

Je kan je aanvraag tussentijds opslaan en er later verder aan werken.   

Gebruik bij voorkeur deze browsers:  

- pc (Windows): Internet Explorer 10, Google Chrome of Mozilla Firefox  

- Mac: Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox  

Bestel een bestemmingsonderzoek

Plaats je bestelling bij het gegunde multidisciplinaire team. Je bent zelf verantwoordelijk voor de bestelling, de opvolging van de uitvoering en de betaling. 

Evaluatie 

Na afronding van het bestemmingsonderzoek dien je een evaluatiedossier in via het subsidieloket tegen de dichtstbijzijnde indieningsdatum. Er zijn 2 indiendata: 15 maart en 15 augustus van elk jaar. 

De stukken ter verantwoording van de eindafrekening worden tegen 15 september na het laatste uitvoeringsjaar in het online loket bezorgd.

Herbekijk het webinar herbestemmingsonderzoek kerkplus.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.