Platteland

Heb je een goed idee voor het versterken, vernieuwen of verduurzamen van jouw stukje platteland? En heb je veel zin om daar samen met anderen uitvoering aan te geven? Voor bewoners, ondernemers, organisaties en lokale besturen in de provincie Antwerpen zijn er verschillende subsidieprogramma’s platteland gefinancierd door de provincie, Europa en Vlaanderen. Momenteel is het coronaherstelfonds actueel. Lees er hier meer over. 

Ieder jaar dragen in de provincie Antwerpen tientallen lokale besturen, plaatselijke verenigingen, organisaties en ondernemers met innovatieve projecten bij tot de ontwikkeling van een dynamisch platteland. In 2022 kunnen weer nieuwe initiatieven opstarten met de steun van het provinciebestuur, de Vlaamse overheid en de Europese Unie. Nieuwe projecten moesten voor 27 april online worden aangemeld. Veerkracht van dorpen, open ruimte en landbouwverbreding zijn de centrale thema’s. 

Momenteel bekijken de provinciale medewerkers de iets meer dan 80 ingediende projecten en laten ze aan de indieners weten voor welke subsidielijn ze in aanmerking komen (Platteland Plus, Omgevingskwaliteit of LEADER) en welke verdere stappen ze moeten ondernemen. 

Begin 2021 inspireerden en informeerden RURANT vzw en de provinciale dienst Platteland je in verschillende online infosessies. Na een algemene introductie over de verschillende subsidieprogramma´s (Omgevingskwaliteit, Platteland+ en LEADER) volgden er drie thematische sessies: open ruimte, veerkrachtige dorpen en korte keten en lokale landbouw.

(Her)bekijk de inspiratiesessies hieronder