Platteland

Dien je projectidee in voor 28 maart 22

In 2022 kunnen lokale besturen, bovenlokale organisaties, middenveldorganisaties en ondernemers plattelandssubsidies aanvragen voor projecten die te maken hebben met open ruimte vrijwaren, het dorpsleven veerkrachtiger maken en de korteketenverkoop boosten. Er is ook speciale aandacht voor projecten die verder bouwen op participatieprojecten.

Deze laatste subsidieoproep van PDPOIII, een subsidielijn voor plattelandsontwikkeling, wordt gefinancierd door provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa. Projectideeën dien je online in voor 28 maart 2022. Je volledige dossier verwachten we ten laatste op 19 juli 2022. Lees meer over plattelandssubsidies

Kalender