Platteland

Plattelandssubsidies

Lokale besturen, bovenlokale organisaties, middenveldorganisaties en ondernemers kunnen plattelandssubsidies aanvragen voor projecten die te maken hebben met het dorpsleven veerkrachtiger maken en het verbinden van het platteland met de stedelijke omgeving. Ook vanuit het coronaherstelfonds, dat inspeelt op de uitdagingen gecreëerd door corona op het platteland, komt er nog een tweede oproep.

Via LEADER zetten we met projecten in op de echte plattelandsgebieden in onze provincie. Er start een volgende programmaperiode. In 2023 worden nieuwe subsidiekaders opgemaakt samen met alle stakeholders uit het gebied. De eerste oproepen worden verwacht begin 2024.

De KwaliteitsKamer

De KwaliteitsKamer bestaat uit architecten, stedebouwkundigen en verschillende experten (o.a. erfgoed, duurzaamheid, toegankelijkheid, buitenaanleg en vergunningen).

Zij adviseren subsidiedossiers (KerkPlus, subsidies voor het verstedelijkt platteland, coronaherstelfonds en LEADER), die een impact hebben op het platteland (zoals aanleg van dorpspleinen, multifunctionele ruimtes, herbestemmingen…) voor ze definitief ingediend worden. Dit om ervoor te zorgen dat al onze projecten een positieve impact hebben op het platteland.

De KwaliteitsKamer komt verschillende keren per jaar samen:

  • 18 april
  • 8 september
  • 14 november

Een afspraak maken voor een toelichting en advies door de provinciale KwaliteitsKamer kan door een mailtje te sturen naar platteland@provincieantwerpen.be of kerken@provincieantwerpen.be

Graag meer info? Lees hier enkele verduidelijkende richtlijnen.

Kalender