LEADER

Kaart Leader

Onze provincie telt 3 Leadergebieden: LEADER Kempen Oost (oranje gebied), LEADER Kempen Zuid (bruine gebied) en LEADER MarkAante Kempen + (gele gebied). De coördinatie van deze 3 gebieden gebeurt door Rurant vzw, het platform voor rurale ontwikkeling van de provincie Antwerpen.

LEADER-project indienen

Wil je een LEADER-project indienen? Dat kan nog tot en met 28 januari 2020 via www.leaderprovincieantwerpen.be.  Belangrijk is dat je project past binnen één van de inhoudelijke doelstellingen van je LEADER-gebied, en dat je het project uitvoert samen met verschillende partners uit jouw gebied.

Ben je een ondernemer of ben je lid van een lokale vereniging en heb je een idee rond landbouw- en natuureducatie, het vrijwaren van de open ruimte in onze streek of het bestrijden van plattelandsarmoede door pakweg een sociaal café of een fietsbib te starten? Lees dan zeker verder! Als je jouw idee voor 28 januari 2020 indient via www.leaderprovincieantwerpen.be, maak je kans op een subsidie van de provincie Antwerpen. 

Organiseer met je jeugdbeweging een taxidienst om vervoersarmoede tegen te gaan of werk samen met boeren uit de buurt een mooi boer-burgerinitiatief uit. Of ga de Wouwershoeve in Arendonk achterna en vorm een leegstaande boerderij om tot een zorginstelling? Laat je inspireren door de projecten van je voorgangers!

Met vragen kan je terecht bij de LEADER-coördinatoren

Specifieke thema's per gebied 

Elk LEADERebied zet in op 3 thema’s, vanuit een agrarische invalshoek. Elk thema werd verder vertaald in een aantal concrete subdoelstellingen. Deze kun je nalezen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van ieder gebied. 

LEADER Kempen Oost

Thema 1: Landbouw- en natuureducatie

 • D1:Vernieuwende vormen van landbouweducatie met bijzondere aandacht voor scholen
 • D2: Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte.
 • D3: Boer-burgerinitiatieven
 • D4: Ondersteunen belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingsmomenten naar het grote publiek, projecten die inzetten op sector overschrijdende conflicten in landelijk gebied

Thema 2: Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)

 • D1: Het ontwikkelen, inzetten en bundelen van de agrarische identiteit van de regio
 • D2: Lokale voedsel strategieën die bijdragen tot de streekidentiteit
 • D3: Opzetten recreatieve activiteiten, zichtbaarheid geven aan de regionale identiteit, streekcommunicatie, sensibiliseren rond landbouw, landschap en erfgoed

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

 • D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.
 • D2: Een minimum aan basishuisvesting
 • D3: Mensen bereiken (outreaching)
 • D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.
 • D5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan
 • D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw

LEADER MarkAante Kempen+

Thema 1: Landbouw-en natuureducatie

 • D1: Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet, met bijzondere aandacht voor scholen. 
 • ​D2: Werken aan innovatieve vormen van landbouw -en natuureducatie, gericht op een breed publiek
 • D3: Invulling geven aan waardevolle historische gebouwen als educatieve poorten (landbouw en natuur)
 • D4: Natuur-en plattelandseducatie aanbieden voor landbouwers​​

Thema 2: Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

 • D1: De Noorderkempen als het ideale landbouwgebied
 • D2: Experimenten en strategieën voor leegstaande boerderijen
 • D3: Landschapsherstel
 • D4: Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven
 • D5: Beleving en educatie binnen/van de open ruimte
 • D6: versterken van de beeldkwaliteit van de open ruimte door in te zetten op de aanwezige kleine bouwkundige en landschappelijke elementen (buiten de dorpskern)

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

 • D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.
 • D2: Een minimum aan basishuisvesting
 • D3: Mensen bereiken (outreaching)
 • D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.
 • D5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan
 • D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouW

LEADER Kempen Zuid

Thema 1: Werken aan biodiversiteit op het Vlaamse platteland

 • D1: Agrarisch natuurbeheer door (en met) landbouwers
 • D2: Meer biodiversiteit in het landbouwlandschap
 • D3: Werken aan draagvlakverbreding rond agrobiodiversiteit
 • D4: Groene verbindingen (open ruimte kavels, trage wegen, zichtassen…) tussen dorp en platteland (binding van mensen in het dorp met het platteland verbeteren, groene ontmoetingsplekjes en rust-en poosplaatsen, burgerinitiatieven met respect voor landbouw).

Thema 2: Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)

 • D1: Hoeve- en streekproducten 2.0
 • D2: Lokale voedsel strategieën die bijdragen aan de streekidentiteit
 • D3: Branding van de streek, binnen het merk Kempen
 • D4: Innovatieve toeristische en recreatieve projecten uitwerken en versterken (agrarische focus loslaten)
 • D5: het verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de bestaande plattelandstroeven van de regio Kempen Zuid

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

 • D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.
 • D2: Een minimum aan basishuisvesting
 • D3: Mensen bereiken (outreaching)
 • D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.
 • D5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan
 • D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw