LEADER

RURANT_logo banner leader.indd

Voor wie?

LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. Voor de periode 2023-2027 worden die LEADER-gebieden nog opnieuw gevormd. Lokale gemeenschappen kunnen zich nu kandidaat stellen om LEADER-gebieden en 'lokale actiegroepen' te vormen. Ze moeten daarvoor een strategie voor hun gebied uitwerken. 

LEADER-gebieden

Oproep nieuwe LEADER-gebieden

VLM lanceerde een oproep voor nieuwe LEADER-gebieden.

Vlaanderen stelt 3 thema's voor waarrond gewerkt kan worden:

  • Landschap en biodiversiteit
  • Dorpen
  • Biomassa, landbouwverbreding en korte keten

Ook de provincie heeft enkele aandachtspunten.

Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)

Binnen LEADER worden lokale en gebiedsgerichte publiek-private samenwerkingen opgericht rond een Lokale Ontwikkelingsstrategie. Na goedkeuring van die strategie krijgt een LEADER-gebied een subsidie om projecten te financieren voor een periode van 5 tot 7 jaar.

Procedure

Wil je als gebied een Lokale Ontwikkelingsstrategie indienen? Dien een draft versie in tegen uiterlijk 15 februari 2023. Daarna krijg je de kans om dit toe te lichten aan de provinciale Technische Werkgroep, die zal doorgaan 14 maart 2023 van 11u tot 13u in het provinciehuis.

Waaruit bestaat het draft voorstel? 

Laat zien wat er tot hiertoe al ligt. De leden van de provinciale Technische Werkgroep zullen hierop feedback geven om zo tot een nog betere LOS te komen.

Zowel het draft voorstel als de presentatie bestaan uit volgende 3 elementen:

  1. Afbakening gebied en eventuele motivatie
  2. Toelichting proces: totaal proces – uitgevoerde elementen – waar staan jullie nu en wat moet er nog gebeuren?
  3. Visie en inhoudelijke lijnen: gebiedsanalyses – inhoudelijke keuzes of verfijningen

Vul aan met de info die op dat moment beschikbaar is. 

De definitieve LOS wordt via het plattelandsloket (www.vlm.be) tegen uiterlijk 31 mei 2023 ingediend.

Ontdek projecten

Grasduin je graag in LEADER-projecten om zelf inspiratie op te doen? Dat kan op de website van LEADER

Met vragen allerhande kan je terecht bij de LEADER-coördinatoren. De coördinatie gebeurt door RURANT vzw, het platform voor rurale ontwikkeling van de provincie Antwerpen.