LEADER

Kaart Leader

Onze provincie telt 3 Leadergebieden: LEADER Kempen Oost (oranje gebied), LEADER Kempen Zuid (bruine gebied) en LEADER MarkAante Kempen + (gele gebied). De coördinatie van deze 3 gebieden gebeurt door Rurant vzw, het platform voor rurale ontwikkeling van de provincie Antwerpen.

RURANT_logo banner leader.indd

LEADER provincie Antwerpen

Grasduin je graag in LEADER-projecten om zelf inspiratie op te doen? Dat kan op de website van LEADER

Met vragen allerhande kan je terecht bij de LEADER-coördinatoren

Specifieke thema's per gebied 

Elk LEADERebied zet in op 3 thema’s, vanuit een agrarische invalshoek. Elk thema werd verder vertaald in een aantal concrete subdoelstellingen. Deze kun je nalezen in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) van ieder gebied. 

LEADER Kempen Oost

Thema 1: Landbouw- en natuureducatie

 • D1:Vernieuwende vormen van landbouweducatie met bijzondere aandacht voor scholen
 • D2: Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte.
 • D3: Boer-burgerinitiatieven
 • D4: Ondersteunen belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingsmomenten naar het grote publiek, projecten die inzetten op sector overschrijdende conflicten in landelijk gebied

Thema 2: Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)

 • D1: Het ontwikkelen, inzetten en bundelen van de agrarische identiteit van de regio
 • D2: Lokale voedsel strategieën die bijdragen tot de streekidentiteit
 • D3: Opzetten recreatieve activiteiten, zichtbaarheid geven aan de regionale identiteit, streekcommunicatie, sensibiliseren rond landbouw, landschap en erfgoed

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

 • D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.
 • D2: Een minimum aan basishuisvesting
 • D3: Mensen bereiken (outreaching)
 • D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.
 • D5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan
 • D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw

LEADER MarkAante Kempen+

Thema 1: Landbouw-en natuureducatie

 • D1: Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet, met bijzondere aandacht voor scholen. 
 • ​D2: Werken aan innovatieve vormen van landbouw -en natuureducatie, gericht op een breed publiek
 • D3: Invulling geven aan waardevolle historische gebouwen als educatieve poorten (landbouw en natuur)
 • D4: Natuur-en plattelandseducatie aanbieden voor landbouwers​​

Thema 2: Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

 • D1: De Noorderkempen als het ideale landbouwgebied
 • D2: Experimenten en strategieën voor leegstaande boerderijen
 • D3: Landschapsherstel
 • D4: Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven
 • D5: Beleving en educatie binnen/van de open ruimte
 • D6: versterken van de beeldkwaliteit van de open ruimte door in te zetten op de aanwezige kleine bouwkundige en landschappelijke elementen (buiten de dorpskern)

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

 • D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.
 • D2: Een minimum aan basishuisvesting
 • D3: Mensen bereiken (outreaching)
 • D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.
 • D5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan
 • D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouW

LEADER Kempen Zuid

Thema 1: Werken aan biodiversiteit op het Vlaamse platteland

 • D1: Agrarisch natuurbeheer door (en met) landbouwers
 • D2: Meer biodiversiteit in het landbouwlandschap
 • D3: Werken aan draagvlakverbreding rond agrobiodiversiteit
 • D4: Groene verbindingen (open ruimte kavels, trage wegen, zichtassen…) tussen dorp en platteland (binding van mensen in het dorp met het platteland verbeteren, groene ontmoetingsplekjes en rust-en poosplaatsen, burgerinitiatieven met respect voor landbouw).

Thema 2: Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)

 • D1: Hoeve- en streekproducten 2.0
 • D2: Lokale voedsel strategieën die bijdragen aan de streekidentiteit
 • D3: Branding van de streek, binnen het merk Kempen
 • D4: Innovatieve toeristische en recreatieve projecten uitwerken en versterken (agrarische focus loslaten)
 • D5: het verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de bestaande plattelandstroeven van de regio Kempen Zuid

Thema 3: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland

 • D1: Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen.
 • D2: Een minimum aan basishuisvesting
 • D3: Mensen bereiken (outreaching)
 • D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening op het platteland voor kansengroepen.
 • D5: Problematiek van vervoersarmoede tegengaan
 • D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw