Subsidies - Provinciale Landbouwkamer

Koe en kinderen

Subsidie voor een imagoactiviteit

Verenigingen die actief zijn in de provincie Antwerpen kunnen een toelage van 200 euro per jaar aanvragen voor de organisatie van een imagoactiviteit. Voorbeelden zijn opendeurdagen op bedrijven, fietszoektochten die in het teken van de sector staan...  Je vraagt de toelage één maand op voorhand aan via het aanvraagformulier. Na het evenement bezorg je de Provinciale Landbouwkamer een kort verslag.

Subsidie voor een klasbezoek

Land- en tuinbouwers die een klas en/of school op hun bedrijf ontvangen, kunnen een toelage van 50 euro per jaar aanvragen. Je vraagt de toelage aan via het aanvraagformulier.

Meer informatie

Mail je vraag naar landbouwkamer@provincieantwerpen.be