Toelagen Provinciale Landbouwkamer

Koe en kinderen

Toelage voor een imagoactiviteit

Verenigingen die actief zijn in de provincie Antwerpen kunnen 1 keer per jaar een toelage van 200 euro aanvragen voor de organisatie van een imagoactiviteit. Voorbeelden zijn opendeurdagen op bedrijven, fietszoektochten die in het teken van de sector staan...  Je vraagt de toelage één maand op voorhand aan via het aanvraagformulier. Na het evenement bezorg je de Provinciale Landbouwkamer een kort verslag.

Vraag deze toelage voor een imagoactiviteit online aan. 

Toelage voor een klasbezoek

Land- en tuinbouwers die een klas en/of school op hun bedrijf ontvangen, kunnen een toelage van 100 euro per klasbezoek aanvragen. Een landbouwbedrijf mag maximaal 5 aanvragen per jaar doen. Je vraagt de toelage aan via het online aanvraagformulier.

Toelage voor vormingsactiviteiten door landbouworganisaties

Verenigingen met land- en tuinbouwers als leden (vzw’s) die vormingsactiviteiten organiseren voor land- en tuinbouwers in de provincie Antwerpen, komen in aanmerking. Ontvang je een werkingssubsidie of dotatie van meer dan 2500 euro vanprovincie Antwerpen? Dan kom je niet in aanmerking voor deze toelage. Deze toelage bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Vraag deze toelage aan voor vormingsactiviteiten.

Toelage voor activiteiten door landbouwcomicen

Deze toelage is er voor landbouwcomicen gelegen in de provincie Antwerpen en bestaat ook uit een vast en een variabel gedeelte. Vraag deze toelage voor activiteiten door landbouwcomicen aan. 

Meer informatie nodig?

Of heb je een vraag?