Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw kent vele vormen

Elke ondernemer is anders. Hij zoekt de ondernemingsvorm die hem ligt en grijpt kansen binnen zijn mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor landbouwbedrijven. Verspreid over onze provincie vinden we een boeiende mix van:

  • kleinschalige en grootschalige land- en tuinbouwbedrijven
  • eenmansbedrijven en bedrijven met verschillende ondernemers
  • bedrijven die kiezen voor biolandbouw en bedrijven die produceren op de gangbare manier
  • bedrijven die gevestigd zijn nabij dorpskernen en/of natuur en bedrijven die  liggen in de open ruimte
  • bedrijven die hun producten verkopen aan de volgende schakel in de voedselketen en bedrijven met eigen verkoop
  • bedrijven die aan landbouwverbreding doen en bedrijven die enkel produceren

Deze mix van bedrijven is noodzakelijk om in te spelen op de verschillende vagen en evoluties van de markt. Bovendien hebben de verschillende productiemodellen elkaar nodig. Vanuit de provincie Antwerpen ondersteunen we al deze productievormen.

Kennis en expertise voor land- en tuinbouwsector

We delen ook kennis en expertise zodat elke landbouwer in elk productiemodel zijn bedrijf optimaal en duurzaam kan runnen. De provincie Antwerpen heeft hiervoor twee eigen onderzoekscentra: de Hooibeekhoeve waar praktijkonderzoek gedaan wordt naar melkvee en voedergewassen, en het Proefbedrijf Pluimveehouderij dat onderzoek doet naar het houden van leghennen en vleeskuikens.

Daarnaast subsidieert het provinciebestuur nog drie andere praktijkcentra in hun werking: vzw Landbouwcentrum voor Voedergewassen, vzw Proefstation voor de Groenteteelt en vzw Proefcentrum Hoogstraten.

Land- en tuinbouwsector in cijfers

Wil je weten hoeveel landbouwproducten er jaarlijks geproduceerd worden in onze provincie? Of hoeveel varkensbedrijven er zijn? Je vindt de belangrijkste cijfers in onderstaande fiche. Ben je op zoek naar een andere cijfer? Neem dan contact op met landbouw@provincieantwerpen.be.