Landschapsintegratieplan

voorbeeld erfbeplanting

Agrarische bedrijven mooi landschappelijk inkleden

Onze aanpak

In overleg met de landbouwer en het betrokken studiebureau maakt onze landschapsarchitect een landschapsintegratieplan op maat van het bedrijf en passend in de omgeving. Op die manier werken we samen aan het behoud van het landschap en de natuurwaarden in het buitengebied. 

Het landschap waarin land- en tuinbouwbedrijven liggen is steeds het resultaat van de wisselwerking tussen mens en natuur. De kleine landschapselementen die gebruikt worden om een bedrijf landschappelijk in te passen krijgen bijkomende functies om te komen tot een klimaatrobuuste omgeving. Een kwaliteitsvol plan begint bij het type landschap waarin het bedrijf ligt, aansluitend bij de omgeving, om de identiteit van de plek te waarderen. Elke type landschap heeft z'n eigen karakter en met de landschapselementen die we daarin vinden gaan we aan de slag. 

Belangrijke bijkomende doelstellingen in ons plan zijn: biodiversiteit verhogen, hemelwaterinfiltratie inpassen, geluid bufferen, schaduw voor mens én dier creëren, pest-control ondersteunen, fijn stof opvangen. Waar mogelijk voorzien we extra functies zoals rustplekken, speelaanleiding of trage verbindingen. 

Bij de opmaak van het plan wordt maximaal rekening gehouden met de reeds aanwezige beplanting, eisen en wensen van je medebewoners, mogelijkheden en beperkingen van de bedrijfssite, maar bovenal met je bedrijfsvoering en de sector gebonden aspecten. 

Overweeg je een mooiere inplanting van je bedrijf in het landschap? 

Ben je actief in de agrarische sector in de provincie Antwerpen? Leef en werk je graag op een mooi en verzorgd platteland?  Maak dan gebruik van de gratis dienstverlening van de provincie en maak van je bedrijf een pareltje in het landschap! 

Zoek je een financieel duwtje in de rug? 

Via de maatregel niet-productieve investeringen (NPI) in het VLIF krijg je 100% steun voor de aanplant van houtige landschapselementen. Het landschapsintegratieplan wordt sowieso gratis voor jou getekend door onze landschapsarchitect.

Inspiratie nodig?