Veelgestelde vragen

1 Gegevens van land- en tuinbouwers

Om een zorgvuldige advisering mogelijk te maken ontvangt de Dienst Landbouw bedrijfsgegevens over de land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Antwerpen van het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij. De Dienst Landbouw verwerkt de gegevens steeds vertrouwelijk. De betreffende land- of tuinbouwer behoudt het recht op toegang en verbetering van de gebruikte gegevens.

De provincie Antwerpen mag  adresgegevens van land- en tuinbouwers niet meedelen aan derden. 
 

2 Landbouwcijfers

De Vlaamse provincies bieden een uitgebreid overzicht van kerncijfers, kant-en-klare rapporten en gedetailleerde cijfers via provincies in cijfers.  

3 Omgevingsvergunningen

Om te bouwen, te verbouwen, een constructie af te breken of je perceel van functie te veranderen, heb je doorgaans een vergunning nodig. Die omgevingsvergunning moet je aanvragen bij de gemeente of bij de provincie. Steek je licht op de webpagina over vergunningen

4 Verpachten als openbaar bestuur

De provincie Antwerpen bepaalt via een reglement de voorkeursnormen met betrekking tot de onderhandse verpachting die openbare besturen moeten volgen bij het verpachten van landbouwgronden aan landbouwers. Het nieuwe regelement werd goedgekeurd op 1 juni 2017 en op de website gepubliceerd op 6 juni 2017. Je vindt het provinciale reglement hieronder.