Landbouw

Koe

Kwaliteitsvolle ruimte voor landbouw

De vraag naar landbouwproducten is groot. Omdat we niet zonder kunnen leven, is de aanwezigheid van landbouw op het platteland noodzakelijk. Daarom zorgt de provincie ervoor dat er naast natuur, recreatie, bewoning en werk ook voldoende ruimte is voor landbouw. We nemen ook initiatieven om de beschikbare ruimte kwaliteitsvol in te richten. Zo zorgen we ervoor dat de landbouwer de beschikbare ruimte op de meest rendabele manier kan gebruiken.

Innovaties maken toplandbouw

Ga eens langs bij een modern landbouwbedrijf en ontdek hoe een landbouwer werkt. Je zult tal van technologische hoogstandjes opmerken: van de robot bij het melken en de gps bij het zaaien tot de automatische ventilatie en mestverwerking. Onze praktijkcentra zijn continu op zoek naar innovaties die de werking en de duurzaamheid van het landbouwbedrijf verbeteren. Zij toetsen deze innovaties aan de praktijk. Hierbij hebben ze extra aandacht voor dierenwelzijn en milieu. Hun kennis en advies delen ze met de landbouwer zodat hij de juiste keuzes kan maken bij de uitbouw van zijn bedrijf.

Provinciaal landbouwbeleid

Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen richt zich op verhoging van kennis en expertise binnen de landbouwsector, vrijwaring van ontwikkelruimte voor duurzame landbouw en verhoging van het maatschappelijk draagvlak. Daarbinnen zetten we sterk in op onderzoek, voorlichting en advisering. Begin 2020 werd de nieuwe landbouwvisie goedgekeurd. 

Om een zorgvuldige advisering mogelijk te maken ontvangt de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid bedrijfsgegevens over de land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Antwerpen van het Agentschap Landbouw en Visserij (datagegevens verzamelaanvraag) en de Vlaamse Landmaatschappij (Mestbankgegevens). De Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid verwerkt de gegevens steeds vertrouwelijk. De betreffende land- of tuinbouwer behoudt het recht op toegang en verbetering van de gebruikte gegevens.

Omgevingsanalyse landbouw

In het landbouwlandschap nemen we verschillende trends waar. In de omgevingsanalyse landbouw vind je een oplijsting van deze trends, opgedeeld in verschillende categorieën. De categorie en volgorde waarin de trends verschijnen, zijn willekeurig bepaald en weerspiegelen geen voorkeur. Deze oplijsting is het resultaat van een visieoefening die de Dienst Landbouw van provincie Antwerpen uitvoerde. 

Deze omgevingsanalyse is een begeleidend document bij de landbouwvisie 2019-2024. We gebruikten dezelfde opbouw als de landbouwvisie zodat je snel relevante duiding en cijfermateriaal kan terugvinden. Deze omgevingsanalyse is niet bedoeld als globale visie op landbouw in Vlaanderen en de wereld. We beperken ons tot de sector in de provincie Antwerpen.