Projecten

projectlogo Life ACLIMA

Life ACLIMA

Hete, droge zomers komen steeds vaker voor omwille van klimaatverandering. Net gedurende die hete periodes hebben onze land- en tuinbouwers meest nood aan voldoende en kwalitatief water. Door de droogte is dit echter weinig beschikbaar.

Life ACLIMA gaat daarom op zoek naar duurzame oplossingen voor de land- en tuinbouw. Hierbij slaan de provinciale praktijkcentra Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij de handen in elkaar met het Proefstation voor de Groenteteelt en het Proefcentrum Hoogstraten. Zij worden ondersteund door de Dienst Landbouw van de provincie Antwerpen, POM Antwerpen, Regionaal Landschap Rivierenland, Aghrant, Sumaqua en Aquafin.

Samen focust deze sterke coalitie op 5 pijlers om waterbeschikbaarheid te verduurzamen: 

1. water besparen, 

2. meer hemelwater gebruiken, 

3. inzetten op waterinfiltratie, 

4. water hergebruiken en 

5. het aanwenden van externe waterbronnen

In het project zullen diverse demonstratietechnieken getest worden en dit zowel op de praktijkcentra als op land- en tuinbouwbedrijven zelf. Zo kan op termijn gericht advies worden gegeven over nieuwe best practices. Met de steun van Europa, Vlaanderen en de provincie streeft de coalitie ernaar om hét kenniscentrum voor wateroptimalisatie te worden binnen de Vlaamse land- en tuinbouw.

The ACLIMA-project has received funding from the LIFE Programme of the European Union under contract number LIFE20 CCA/BE/001720.

Aqualitatieve Mechelse Groenteregio

Om de watergebonden uitdagingen in de Mechelse Groenteregio aan te pakken, werd een lokale lokale gebiedscoalitie opgericht die bestaat uit:

 • Gemeente: Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Rumst en Lier
 • Provincie Antwerpen: Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) en Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP)
 • POM Antwerpen
 • Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL)
 • Proefstation voor de groenteteelt (PSKW)
 • Pidpa
 • Natuurpunt Oude Spoorweg
 • Boerenbond

Als gebiedscoalitie geloven we dat we door samen te werken kunnen zorgen voor een betere waterkwaliteit, een zekerdere en duurzamere watervoorziening en minder wateroverlast en minder watertekorten. We werken daarbij bedrijfsoverschrijdend en gebiedsgericht samen met land- en tuinbouwers, bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders

We beschikken over 500.000€ subsidies en instrumenten landinrichting om de Mechelse Groenteregio te optimaliseren. Verder zullen we ook verschillende acties op touw zetten, zoals een gebiedsworkshop, demonstratieprojecten en overkoepelende gebiedsstudies. 

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO  en het  landinrichtingsproject Waterlandschap en verloopt in samenwerking met POM Antwerpen, Provincie Antwerpen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

Logo's PDPO

PDPO-project agrarisch hergebruik landbouwinfrastructuur

Dit project vertrekt vanuit de vaststelling dat het platteland verstedelijkt. De bebouwing in het agrarisch gebied neemt jaar na jaar toe. Oude landbouwbedrijven verliezen hun landbouwfunctie en worden verkocht aan particulieren. Tegelijk zien we ook dat nieuwe landbouwbedrijven opgetrokken worden in de open ruimte. Er zijn 3 trends die de versnippering in de hand werken: 

 • Trend 1: stopzetting en schaalvergroting van landbouwbedrijven leidt tot vrijkomende agrarische gebouwen
 • Trend 2: Wijzigende landbouwpraktijken, strengere normen en economische logica leiden tot nieuwbouw en greenfieldontwikkeling binnen agrarisch gebied
 • Trend 3: Toenemend aantal claims op het agrarisch gebied en geplande bestemmingswijzigingen zetten landbouwruimte onder druk

Dit project gaat na welke instrumenten ingezet kunnen worden om landbouwers aan te moedigen om op een oud landbouwbedrijf- of site te investeren – en bekijkt ook wat de kostprijs is van die instrumenten.  

Dit project loopt van 1 september 2017 tot 31 december 2020 en wordt gecoördineerd door de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen. Volgende zes gemeenten zetten hun schouders onder dit project: Brecht, Essen, Wuustwezel, Kalmthout, Kasterlee en Herselt. Het project wordt ook mee gedragen door Igemo, Boerenbond, de Provinciale Landbouwkamer, het departement Landbouw en Visserij en de provinciale diensten Ruimtelijke Planning, Omgevingsberoepen en Erfgoed.

Logo's