Provinciale Landbouwkamer

Provinciale landbouwkamer

Van praktijk naar beleid en terug

De Provinciale Landbouwkamer staat dicht bij de praktijk. Ze weet wat leeft bij de landbouwers en kent de uitdagingen waar ze voor staan. Vanuit die kennis geeft ze advies en impulsen aan het provinciaal beleid. Omgekeerd toetst het provinciebestuur, via de Provinciale Landbouwkamer, zijn beleid aan de praktijk.

Ondersteuning van de land- en tuinbouwsector

Naast het ondersteunen van stamboekwerking en professionele vorming voor land- en tuinbouwers, ondersteunt de Provinciale Landbouwkamer ook verenigingen en land- en tuinbouwers die het positief imago van de land- en tuinbouw in de provincie uitdragen. Laat je het brede publiek kennis maken met land- en tuinbouw? Of stel je de poorten van je bedrijf open voor scholen? Bekijk dan de subsidiepagina van de Provinciale Landbouwkamer.