PDPO-projecten

Jaarlijkse oproep voor innovatieve projecten

Heb je een goed idee voor het Antwerps platteland met een bijzondere focus op open ruimte, korte keten of veerkrachtige dorpen? 

Samen met Europa en Vlaanderen zetten de provincies hun schouders onder het gebiedsgerichte luik van het PDPOIII. Dit bestaat uit 3 delen:

• OmgevingsKwaliteit

• Platteland Plus

LEADER

LEADER-subsidies met focus op gebiedsgerichte projecten

Heb je een projectidee voor een donkergroene gemeente? Dan kan je plattelandssubsidies aanvragen die in de brede betekenis het platteland een positieve injectie geven. Nieuw in deze subsidieoproep: in de LEADER-gemeenten gaan we vooral op zoek naar gebiedsgerichte projecten. Voor deze projecten ligt de cofinanciering dan ook hoger. Het LEADER-gebied MAK+ bestaat uit 13 gemeenten in het noorden van de provincie. LEADER Kempen Oost telt 7 gemeenten in het oosten van de provincie. LEADER Kempen Zuid behelst 11 gemeenten in het zuiden van de provincie.

Voor wie niet in een LEADER-gebied woont, zijn er de subsidielijnen OmgevingsKwaliteit (OKW) en Platteland Plus (P+). Voor deze gemeenten is deze subsidieoproep de laatste kans tot cofinanciering van een plattelandsdossier. Projecten in de centrumsteden Antwerpen, Turnhout en Mechelen komen niet in aanmerking voor plattelandssubsidies. In de lichtgroene gemeenten (zie kaartje) komen dienstverleningsprojecten en investeringsprojecten (die volgen op participatietrajecten en Veerkrachtige Dorpen-trajecten) rond dorpen in aanmerking voor een subsidie. 

toepassingsgebied OKW-investeringen

Stappenplan plattelandssubsidies 

  • De deadline om je projectidee in te dienen via een eenvoudig online formulier ligt vast op dinsdag 31 mei 2022.
  • In mei volgt een infosessie over het plattelandsloket. 
  • Op 31 mei 2022 komt de kwaliteitskamer samen.
  • Je volledige dossier dien je ten laatste in op dinsdag 19 juli 2022.

Cofinanciering vanuit provincie, Vlaanderen en Europa

Voor de subsidielijnen OmgevingsKwaliteit (OKW) en Platteland+ (P+) is de maximale projectkost afgetopt op €200 000 met een maximale cofinanciering van 65 % of €130 000. Bij LEADER-subsidies voor gebiedsgerichte projecten ligt de cofinanciering hoger dan normaal, nl. op €175 000. Voor gewone LEADER-projecten is de maximale cofinanciering €100.000

Project ingediend?

Eens je project werd ingediend:

• krijgt het een technisch advies;

• moet je je project voorstellen aan de Technische Werkgroep, die het daarna ook inhoudelijk adviseert;

• waarna het PMC de knopen doorhakt en de dossiers al dan niet goedkeurt.

Dit hele proces neemt een drietal maanden in beslag.

Verplicht logo PDPO projecten

Nuttige documenten subsidiekanalen

Mijn project is goedgekeurd: wat nu?

Indien je project goedgekeurd is, ontvang je van ons een goedkeuringsbrief. Een belangrijk document dat je nog vaak nodig hebt. Je vindt er de goedgekeurde cofinanciering en je projectcode, die je moet vermelden telkens je ons een vraag stelt over je dossier.

Declaratie

Vanaf nu heb je 2,5 jaar tijd om je project uit te voeren, waarbij je tweemaal per jaar je kosten moet bewijzen, telkens tegen 15 februari en 15 juli. Je declareert je kosten door de beschikbaar gestelde sjablonen in te vullen en in te dienen via het plattelandsloket. De sjablonen voor de declaraties kan je opvragen via platteland@provincieantwerpen.be 

In de presentatie hieronder vind je de belangrijkste richtlijnen. Opgelet, het is zeer belangrijk om de wet op de overheidsopdrachten correct toe te passen. Heb je hier vragen over of meer informatie nodig, dan contacteer je best de adviseur Platteland. 

Corona-herstelfonds

De impact van de COVID-19-crisis op ons dagelijks leven is groot, ook op het platteland. Het gemeenschaps- en verenigingsleven in onze dorpen stond een tijdje stil, mensen vereenzaamden… Er waren ook positieve gevolgen. We ontdekten samen heel wat natuurparels in onze omgeving (die vaak te lijden hadden onder recreatieve druk). Landbouwers zagen hun korteketenverkoop fiks de hoogte in gaan. 

Met een eenmalige oproep voor extra plattelandsprojecten wilde Europa inspelen op de voor- en nadelen van de coronacrisis, om lokale besturen, ondernemers, verenigingen, middenveldorganisaties te ondersteunen in de uitbouw van een post-corona-platteland. Alle gemeenten, met uitzondering van de centrumsteden, en de groot- en kleinstedelijke gebieden konden tot 30/11/2021 een projectidee indienen voor het coronaherstelfonds.

De inzendingen geëvalueerd door de subsidieadviseurs.

Communicatie

Alle promotie- en communicatiemateriaal dat je ontwikkelt binnen een plattelandsontwikkelingsproject, moet voldoen aan de communicatieverplichtingen. Als je een evenement organiseert, vragen we je om dit tijdig door te geven. De bijhorende uitnodiging moet ook naar een aantal personen doorgestuurd worden. 

Alle informatie vind je op onze pagina communicatietips.