PDPO-projecten

Projecten indienen is niet meer mogelijk. 

Jaarlijkse oproep voor innovatieve projecten

Had je een goed idee voor het Antwerps platteland met een bijzondere focus op open ruimte, korte keten of veerkrachtige dorpen? Dan kon je hiervoor in 2022 een project indienen. 

Samen met Europa en Vlaanderen zetten de provincies hun schouders onder het gebiedsgerichte luik van het PDPOIII. Dit bestaat uit 3 delen:

• OmgevingsKwaliteit

• Platteland Plus

LEADER

LEADER-subsidies met focus op gebiedsgerichte projecten

Had je een projectidee voor een donkergroene gemeente? Dan kon je plattelandssubsidies aanvragen die in de brede betekenis het platteland een positieve injectie geven. Nieuw in deze subsidieoproep: in de LEADER-gemeenten gingen we vooral op zoek naar gebiedsgerichte projecten. Voor deze projecten lag de cofinanciering dan ook hoger.

Het LEADER-gebied MAK+ bestaat uit 13 gemeenten in het noorden van de provincie. LEADER Kempen Oost telt 7 gemeenten in het oosten van de provincie. LEADER Kempen Zuid behelst 11 gemeenten in het zuiden van de provincie.

toepassingsgebied OKW-investeringen

OmgevingsKwaliteit en Platteland Plus

Voor wie niet in een LEADER-gebied woont, zijn er de subsidielijnen OmgevingsKwaliteit (OKW) en Platteland Plus (P+). In de lichtgroene gemeenten (zie bovenstaand kaartje) komen dienstverleningsprojecten en investeringsprojecten (die volgen op participatietrajecten en Veerkrachtige Dorpen-trajecten) rond dorpen in aanmerking voor een subsidie. 

Projecten in de centrumsteden Antwerpen, Turnhout en Mechelen komen niet in aanmerking voor plattelandssubsidies. 

Cofinanciering vanuit provincie, Vlaanderen en Europa

Voor de subsidielijnen OKW en P+ is de maximale projectkost afgetopt op 200 000 euro met een maximale cofinanciering van 65% of 130 000 euro. Bij LEADER-subsidies voor gebiedsgerichte projecten ligt de cofinanciering hoger dan normaal, nl. op 175 000 euro. Voor gewone LEADER-projecten is de maximale cofinanciering 100.000 euro.

Verplicht logo PDPO projecten

Nuttige documenten subsidiekanalen

Mijn project is goedgekeurd: wat nu?

Indien je project goedgekeurd is, ontvang je van ons een goedkeuringsbrief. Een belangrijk document dat je nog vaak nodig hebt. Je vindt er de goedgekeurde cofinanciering en je projectcode, die je moet vermelden telkens je ons een vraag stelt over je dossier.

Declaratie

Vanaf nu heb je 2,5 jaar tijd om je project uit te voeren, waarbij je tweemaal per jaar je kosten moet bewijzen, telkens tegen 15 februari en 15 juli. Je declareert je kosten door de beschikbaar gestelde sjablonen in te vullen en in te dienen via het plattelandsloket. De sjablonen voor de declaraties kan je opvragen via platteland@provincieantwerpen.be 

In de presentatie hieronder vind je de belangrijkste richtlijnen. Opgelet, het is zeer belangrijk om de wet op de overheidsopdrachten correct toe te passen. Heb je hier vragen over of meer informatie nodig, dan contacteer je best de adviseur Platteland. 

Communicatie

Alle promotie- en communicatiemateriaal dat je ontwikkelt binnen een plattelandsontwikkelingsproject, moet voldoen aan de communicatieverplichtingen. Als je een evenement organiseert, vragen we je om dit tijdig door te geven. De bijhorende uitnodiging moet ook naar een aantal personen doorgestuurd worden. 

Alle informatie vind je op onze pagina communicatietips.