PDPO-projecten

Jaarlijkse oproep voor innovatieve projecten

Heb je een idee en ben je benieuwd of het in aanmerking komt voor plattelandssubdidies? Neem dan zeker het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan (PPOP) door. Dit plan schetst het inhoudelijke en administratieve kader voor de uitvoering van PDPOIII in onze provincie! Onthoud wel dat de nadruk ligt op landbouwgeoriënteerde projecten en dorpenprojecten.

Ook jouw idee doet mee!

Heb je een goed idee voor het platteland? En past dat thematisch in het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan? Dan maak je kans op 65% cofinanciering van het totale kostenplaatje van je project. Projecten tot 200.000 euro komen hiervoor in aanmerking.

Op 8 februari 2019 wordt de nieuwe oproep gelanceerd. Projecten kunnen starten vanaf 2020. Heb je een goed idee, dien het dan zeker in via onderstaand sjabloon tegen uiterlijk 5 april 2019.  

Projectidee 

Investeringsprojecten

Is je project een investeringsproject (meer dan 50% investeringskosten)? Maak dan een afspraak met de provinciale Kwaliteitskamer. Meer informatie kan je opvragen via platteland@provincieantwerpen.be

Projectfiches

Na het indienen van je projectidee en nadat je ons advies ontvangen hebt, kan je je project verder uitwerken. De indiening gebeurt digitaal via het plattelandsloket (www.vlm.be). Meer informatie over hoe je een project indient via het e-loket vind je in de presentatie en de handleiding hieronder. 

In geval van twijfel, inhoudelijke of technische vragen, of bij problemen met het e-loket kan je steeds de hulp inroepen van onze adviseur platteland.

Mijn project is goedgekeurd: wat nu?

Indien je project goedgekeurd is, ontvang je van ons een goedkeuringsbrief. Een belangrijk document dat je nog vaak nodig hebt. Je vindt er de goedgekeurde cofinanciering en je projectcode, die je moet vermelden telkens je ons een vraag stelt over je dossier.

Declaratie

Vanaf nu heb je 2,5 jaar tijd om je project uit te voeren, waarbij je tweemaal per jaar je kosten moet bewijzen, telkens tegen 15 februari en 15 juli. Je declareert je kosten door de beschikbaar gestelde sjablonen in te vullen en in te dienen via het plattelandsloket. De sjablonen voor de declaraties kan je opvragen via platteland@provincieantwerpen.be 

In de presentatie hieronder vind je de belangrijkste richtlijnen. Opgelet, het is zeer belangrijk om de wet op de overheidsopdrachten correct toe te passen. Heb je hier vragen over of meer informatie nodig, dan contacteer je best de adviseur Platteland. 

Communicatie

Alle promotie- en communicatiemateriaal dat je ontwikkelt binnen een plattelandsontwikkelingsproject, moet voldoen aan de communicatieverplichtingen. Als je een evenement organiseert, vragen we je om dit tijdig door te geven. De bijhorende uitnodiging moet ook naar een aantal personen doorgestuurd worden. 

Alle informatie vind je op onze pagina communicatietips.