PDPO-projecten

Jaarlijkse oproep voor innovatieve projecten

Heb je een goed idee voor het Antwerps platteland rond dorpen, met een bijzondere focus op eenzaamheid, open ruimte, biodiversiteit of korte keten/ lokale landbouw/ ruraal ondernemerschap, dan komt je idee mogelijks in aanmerking voor cofinanciering (max. 65% op een totale projectkost van €200.000).

Samen met Europa en Vlaanderen zetten de provincies hun schouders onder het gebiedsgerichte luik van het PDPOIII. Dit bestaat uit 3 delen:

• OmgevingsKwaliteit

• Platteland Plus

LEADER

Op deze pagina vind je alle praktische info over OmgevingsKwaliteit en Platteland Plus. De info over LEADER vind je hier.

Heb je een projectidee? Dien het dan in vóór 27 april 2021! Dat kan via een simpel online formulier. De info die je ons zo bezorgt, krijg je achteraf ook via mail. 

Wij screenen de projectideeën en geven je gericht advies, waarna je kan werken aan de indiening van een definitieve projectfiche. Deze wordt ingediend via het plattelandsloket. Hieronder vind je een presentatie met tips en tricks om een dossier in het plattelandsloket in te dienen. Ook de reglementen van de verschillende subsidiekanalen vind je er terug. Is je project een investeringsproject, dan moet je voor indiening ook langs de provinciale KwaliteitsKamer. In 2021 komt de KwaliteitsKamer samen op 20 mei, 22 juni en 27 september. 

Project ingediend?

Eens je project werd ingediend:

• krijgt het een technisch advies;

• moet je je project voorstellen aan de Technische Werkgroep, die het daarna ook inhoudelijk adviseert;

• waarna het PMC de knopen doorhakt en de dossiers al dan niet goedkeurt.

Dit hele proces neemt een drietal maanden in beslag.

Kaartje toepassingsgebied OKW-investeringen

Donkergroen zijn echte plattelandsgemeenten. Rode centrumsteden komen niet in aanmerking voor een plattelandssubsidie.

toepassingsgebied OKW-investeringen

Nuttige documenten subsidiekanalen

Mijn project is goedgekeurd: wat nu?

Indien je project goedgekeurd is, ontvang je van ons een goedkeuringsbrief. Een belangrijk document dat je nog vaak nodig hebt. Je vindt er de goedgekeurde cofinanciering en je projectcode, die je moet vermelden telkens je ons een vraag stelt over je dossier.

Declaratie

Vanaf nu heb je 2,5 jaar tijd om je project uit te voeren, waarbij je tweemaal per jaar je kosten moet bewijzen, telkens tegen 15 februari en 15 juli. Je declareert je kosten door de beschikbaar gestelde sjablonen in te vullen en in te dienen via het plattelandsloket. De sjablonen voor de declaraties kan je opvragen via platteland@provincieantwerpen.be 

In de presentatie hieronder vind je de belangrijkste richtlijnen. Opgelet, het is zeer belangrijk om de wet op de overheidsopdrachten correct toe te passen. Heb je hier vragen over of meer informatie nodig, dan contacteer je best de adviseur Platteland. 

Communicatie

Alle promotie- en communicatiemateriaal dat je ontwikkelt binnen een plattelandsontwikkelingsproject, moet voldoen aan de communicatieverplichtingen. Als je een evenement organiseert, vragen we je om dit tijdig door te geven. De bijhorende uitnodiging moet ook naar een aantal personen doorgestuurd worden. 

Alle informatie vind je op onze pagina communicatietips.