PDPO-projecten

Corona-herstelfonds

De impact van de COVID-19-crisis op ons dagelijks leven is groot, ook op het platteland. Het gemeenschaps- en verenigingsleven in onze dorpen stond een tijdje stil, mensen vereenzaamden… Er waren ook positieve gevolgen. We ontdekten samen heel wat natuurparels in onze omgeving (die vaak te lijden hadden onder recreatieve druk). Landbouwers zagen hun korteketenverkoop fiks de hoogte in gaan. 

Met een eenmalige oproep voor extra plattelandsprojecten wil Europa inspelen op de voor- en nadelen van de coronacrisis, om lokale besturen, ondernemers, verenigingen, middenveldorganisaties te ondersteunen in de uitbouw van een post-corona-platteland. 

Ondervind je zelf als lokaal bestuur, vereniging of ondernemer op het platteland de gevolgen van de coronacrisis? Ben je op zoek naar projectmiddelen om hier structureel iets aan te doen? 

Noteer dan alvast 5 oktober in je agenda. Dan kan je jouw projectidee een eerste keer aftoetsen met subsidieadviseurs tijdens een pitchsessie van een halfuur.

Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier op: 

Via het corona-herstelfonds zijn projecten mogelijk rond groene ontmoetingsruimtes (binnen en buiten de dorpskern), de aanleg van nieuwe en het herstel van bestaande toeristische route-infrastructuren en de omgevingsaanleg, landschapsherstel, projecten die het verenigingsleven boosten, projecten die antwoord bieden op eenzaamheid op het platteland, projecten die inzetten op de toenemende vraag naar korte keten producten en landbouwverbreding 

In het coronaherstelfonds vervalt het onderscheid tussen plattelands- en niet-plattelandsgemeenten. Alleen de centrumsteden blijven uitgesloten van plattelandssubsidies. 

Er is een maximale cofinanciering van €130.000 op een totale projectkost van €200.000. In totaal is er ongeveer 800.000 euro aan subsidies voorzien. Goedgekeurde projecten kunnen starten medio 2022 en mogen duren tot medio 2024. 

Opgelet, deze berichtgeving is onder voorbehoud van het provinciaal kader door de provincieraad einde september 2021 en goedkeuring van het Vlaamse kader door Europa in november 2021.

Jaarlijkse oproep voor innovatieve projecten

Heb je een goed idee voor het Antwerps platteland rond dorpen, met een bijzondere focus op eenzaamheid, open ruimte, biodiversiteit of korte keten/ lokale landbouw/ ruraal ondernemerschap, dan komt je idee mogelijks in aanmerking voor cofinanciering (max. 65% op een totale projectkost van €200.000).

Samen met Europa en Vlaanderen zetten de provincies hun schouders onder het gebiedsgerichte luik van het PDPOIII. Dit bestaat uit 3 delen:

• OmgevingsKwaliteit

• Platteland Plus

LEADER

Op deze pagina vind je alle praktische info over OmgevingsKwaliteit en Platteland Plus. De info over LEADER vind je hier.

Momenteel worden een 80-tal projectideeën die voor 27 april 2021 ingediend werden, gescreend. Alle indieners krijgen gericht advies, waarna ze kunnen werken aan de indiening van een definitieve projectfiche. Deze wordt ingediend via het plattelandsloket. Hieronder vind je een presentatie met tips en tricks om een dossier in het plattelandsloket in te dienen. Ook de reglementen van de verschillende subsidiekanalen vind je er terug. Is je project een investeringsproject, dan moet je voor indiening ook langs de provinciale KwaliteitsKamer. In 2021 komt de KwaliteitsKamer samen op 20 mei, 22 juni en 27 september. 

Project ingediend?

Eens je project werd ingediend:

• krijgt het een technisch advies;

• moet je je project voorstellen aan de Technische Werkgroep, die het daarna ook inhoudelijk adviseert;

• waarna het PMC de knopen doorhakt en de dossiers al dan niet goedkeurt.

Dit hele proces neemt een drietal maanden in beslag.

Kaartje toepassingsgebied OKW-investeringen

Donkergroen zijn echte plattelandsgemeenten. Rode centrumsteden komen niet in aanmerking voor een plattelandssubsidie.

toepassingsgebied OKW-investeringen
Verplicht logo PDPO projecten

Nuttige documenten subsidiekanalen

Mijn project is goedgekeurd: wat nu?

Indien je project goedgekeurd is, ontvang je van ons een goedkeuringsbrief. Een belangrijk document dat je nog vaak nodig hebt. Je vindt er de goedgekeurde cofinanciering en je projectcode, die je moet vermelden telkens je ons een vraag stelt over je dossier.

Declaratie

Vanaf nu heb je 2,5 jaar tijd om je project uit te voeren, waarbij je tweemaal per jaar je kosten moet bewijzen, telkens tegen 15 februari en 15 juli. Je declareert je kosten door de beschikbaar gestelde sjablonen in te vullen en in te dienen via het plattelandsloket. De sjablonen voor de declaraties kan je opvragen via platteland@provincieantwerpen.be 

In de presentatie hieronder vind je de belangrijkste richtlijnen. Opgelet, het is zeer belangrijk om de wet op de overheidsopdrachten correct toe te passen. Heb je hier vragen over of meer informatie nodig, dan contacteer je best de adviseur Platteland. 

Communicatie

Alle promotie- en communicatiemateriaal dat je ontwikkelt binnen een plattelandsontwikkelingsproject, moet voldoen aan de communicatieverplichtingen. Als je een evenement organiseert, vragen we je om dit tijdig door te geven. De bijhorende uitnodiging moet ook naar een aantal personen doorgestuurd worden. 

Alle informatie vind je op onze pagina communicatietips.