Bodem & Water

In uitvoering van het Water-Land-Schap-project Bodem~Water rolt Boerennatuur Vlaanderen maatregelen uit voor landbouw op het terrein. Hiervoor zetten ze in op 4 maatregelen.

  • Gemengde grasbufferstroken
  • Stuw in perceelsgracht
  • Houtsnippers inwerken
  • Peilgestuurde drainage

Elk perceel binnen het projectgebied komt in aanmerking voor de maatregelen en bijbehorende vergoedingen die je kan vinden in de flyer hieronder.