Water+Land+Schap {Beek.Boer.Bodem}

Dit resulteert in een heel menu aan maatregelen, die de kwaliteit van water en bodem verbeteren, teelten meer bestand maken tegen exterme weersomstandigheden en de grondwatervoorraad beter op peil te houden. Hun gezamenlijk doel: het evenwicht tussen landbouw, water en natuur herstellen. 

Aanvankelijk startte {beek.boer.bodem} in de vallei van de Aa, in vier gemeenten: Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar. Eind 2021 stappen maar liefst acht bijkomende gemeenten mee in de gebiedscoalitie. Samen met de vier pioniersgemeenten bestrijkt {beek.boer.bodem} nu zowat het hele bekken van de Kleine Nete.   

Logobalk beek.boer.bodem