Dorpenbeleid

Wegwijzer dorp

Dorpen zijn de plekken op het platteland waar veel activiteit samenkomt. Dorpen kan je zien als de motor van de streekontwikkeling op het platteland, daarom werken we aan een provinciaal beleid voor veerkrachtige dorpen.

Veerkrachtige dorpen

Dorpen zijn anders dan vroeger. Ze zijn aan verandering onderhevig en dat brengt uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing, het verdwijnen van basisvoorzieningen en sociale kwetsbaarheid. Veerkrachtige dorpen kunnen omgaan met deze uitdagingen. Ze hebben een sterke sociale cohesie en werken aan innovatieve en integrale oplossingen die zorgen dat het dorp ook in de toekomst voor iedereen leefbaar blijft.

Piloottrajecten

Vanuit het plattelandsbeleid zet de provincie zich in voor veerkrachtige dorpen. De provincie ontwikkelt een beleid waarin ze samen met gemeenten werkt aan het opzetten en doorlopen van een participatief traject, in een dorp, rond sociaaleconomische vraagstukken.

Op dit moment lopen de eerste piloottrajecten in de gemeenten Hulshout, Laakdal, Heist-op-den-Berg en Essen. Andere gemeenten die graag, samen met hun burgers, willen werken aan de veerkracht van één van hun dorpen kunnen meer informatie opvragen bij de adviseur dorpenbeleid. 

Portfolio: Neem je dorp in handen! 

Neem jij je dorp in handen? Ontdek in dit portfolio op welke manieren de Provincie je daarbij kan ondersteunen.