KwaliteitsKamer

Zij adviseren subsidiedossiers (KerkPlus, subsidies voor het verstedelijkt platteland, Coronaherstelfonds en LEADER), die een impact hebben op het platteland (zoals aanleg van dorpspleinen, multifunctionele ruimtes, herbestemmingen…) voor ze definitief ingediend worden. Dit om ervoor te zorgen dat al onze projecten een positieve impact hebben op het platteland.

De KwaliteitsKamer komt verschillende keren per jaar samen:

  • 7 maart 2024
  • 18 april 2024
  • 7 mei 2024
  • 13 september 2024
  • 10 oktober 2024

Maak ten laatste 2 weken op voorhand een afspraak en bezorg ons ten laatste 1 week op voorhand een voorbereidende presentatie.

Een afspraak maken voor een toelichting en advies door de provinciale KwaliteitsKamer kan door een mail te sturen naar gert.vandaele@provincieantwerpen.be

Graag meer info? Lees hier enkele verduidelijkende richtlijnen.