Subsidies platteland

Onze subsidieprogramma's

1. Subsidies voor het verstedelijkt platteland 

Met deze subsidies zetten we in op:

  • projecten die dorpen veerkrachtiger maken door concrete acties, volgend uit participatietrajecten;
  • participatieve trajecten met lokale inwoners;
  • projecten die de landbouw in een verstedelijkt gebied opnieuw en beter verbinden met de stedelijke omgeving door in te zetten op verbreding, korte keten....
Voor wie? Lokale besturen, middenveldorganisaties en stichtingen (heel de provincie, met uitzondering van de centrum- en grootsteden en de LEADER-gebieden).
Budget Max. 50.000 euro subsidie per project.
Deadline indienen 2 mei 2023
Indienen Subsidieloket
Reglement Lees het subsidiereglement.

2. Coronaherstelfonds: 2e oproep 

De oproepen 2022 en 2023 zijn afgesloten.

Dossiers die inspelen op de bestrijding van de corona-impact op het platteland volgen de richtlijnen van Omgevingskwaliteit-investeringen en Omgevingskwaliteit-samenwerking. 

Voor wie? Gemeenten, middenveldorganisaties en ondernemers (heel de provincie met uitzondering van de centrum- en grootsteden)
Budget Max. cofinanciering van 130.000 euro
Reglement

Reglement omgevingskwaliteit samenwerking

Reglement omgevingskwaliteit investeringen

Meer info?

Addendum aan het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan

Opgelet! deze oproep is onder voorbehoud van goedkeuring door Europa over de wijziging van de middelen.

Documenten

 

Graag meer info?

(Her)bekijk het webinar en kom te weten wat er kan binnen elk subsidiekanaal. 

Heb je een lopend project?