Subsidies platteland

Corona-herstelfonds

De impact van de COVID-19-crisis op ons dagelijks leven is groot, ook op het platteland. Het gemeenschaps- en verenigingsleven in onze dorpen stond een tijdje stil, mensen vereenzaamden… Er waren ook positieve gevolgen. We ontdekten samen heel wat natuurparels in onze omgeving (die vaak te lijden hadden onder recreatieve druk). Landbouwers zagen hun korteketenverkoop fiks de hoogte in gaan. 

Met een eenmalige oproep voor extra plattelandsprojecten wil Europa inspelen op de voor- en nadelen van de coronacrisis, om lokale besturen, ondernemers, verenigingen, middenveldorganisaties te ondersteunen in de uitbouw van een post-corona-platteland. 

Ondervind je zelf als lokaal bestuur, vereniging of ondernemer op het platteland de gevolgen van de coronacrisis? Ben je op zoek naar projectmiddelen om hier structureel iets aan te doen? 

Noteer dan alvast 5 oktober in je agenda. Dan kan je jouw projectidee een eerste keer aftoetsen met subsidieadviseurs tijdens een pitchsessie van een halfuur.

Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier op: 

Via het corona-herstelfonds zijn projecten mogelijk rond groene ontmoetingsruimtes (binnen en buiten de dorpskern), de aanleg van nieuwe en het herstel van bestaande toeristische route-infrastructuren en de omgevingsaanleg, landschapsherstel, projecten die het verenigingsleven boosten, projecten die antwoord bieden op eenzaamheid op het platteland, projecten die inzetten op de toenemende vraag naar korte keten producten en landbouwverbreding 

In het coronaherstelfonds vervalt het onderscheid tussen plattelands- en niet-plattelandsgemeenten. Alleen de centrumsteden blijven uitgesloten van plattelandssubsidies. 

Er is een maximale cofinanciering van €130.000 op een totale projectkost van €200.000. In totaal is er ongeveer 800.000 euro aan subsidies voorzien. Goedgekeurde projecten kunnen starten medio 2022 en mogen duren tot medio 2024. 

Opgelet, deze berichtgeving is onder voorbehoud van het provinciaal kader door de provincieraad einde september 2021 en goedkeuring van het Vlaamse kader door Europa in november 2021.

Maak kennis met onze subsidieprogramma's

Benieuwd binnen welk subsidieprogramma jouw idee past? Klik door en ontdek wat elk programma voor jou te bieden heeft. 

In 2022 kunnen weer nieuwe initiatieven opstarten met de steun van het provinciebestuur, de Vlaamse overheid en de Europese Unie. Veerkracht van dorpen, open ruimte en landbouwverbreding zijn de centrale thema’s. Voor 27 april 2021 konden nieuwe projectideeën ingediend worden. Momenteel bekijken de provinciale medewerkers voor welke subsidielijn deze projectideeën in aanmerking komen (Platteland Plus, Omgevingskwaliteit of LEADER) en laten ze aan de indieners weten welke verdere stappen ze moet ondernemen. 

Inspiratie nodig?

Tijdens de laatste week van februari 2021 kon je 4 thematische inspiratiesessies volgen over plattelandssubsidies. Kon je er niet bij zijn? Bekijk de presentaties dan hieronder!

Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met: