Provinciale cofinanciering

Voor wie?

Je moet een rechtspersoonlijkheid bezitten en deelnemen aan een Europees gesubsidieerd project. Projecten die steun ontvangen van Leader of PDPO kunnen via deze weg geen provinciale cofinanciering aanvragen. 

Voor welke projecten?

Alleen projecten die aansluiten bij het provinciaal beleid of er een aanzienlijke meerwaarde voor bieden, komen in aanmerking voor cofinanciering. Wil je weten of jouw project geschikt is? Toets je project dan af bij dienst Europa voor je een aanvraag indient.  

Hoe vraag ik provinciale cofinanciering aan?

Vul het aanvraagformulier onderaan deze pagina digitaal in, onderteken dit en stuur het samen met eventuele bijlagen per e-mail op naar: 

Europa@provincieantwerpen.be met in cc: pieter.soetewey@provincieantwerpen.be

Of bezorg het per post: 

Provinciebestuur Antwerpen 
Dienst Europa 
Koningin Elisabethlei 22 
2018 Antwerpen

Aanvraag is geen toekenning 

Een aanvraag van provinciale cofinanciering leidt niet automatisch tot een toekenning. Dit is afhankelijk van inhoudelijke, regelgevende en budgettaire parameters.

Deadlines 

De volgende deadlines is 1 augustus 2024.

Meer info en alle voorwaarden voor cofinanciering ontdek je in het cofinancieringsreglement.