PIH, kenniscentrum Milieu en Gezondheid

Het PIH ondersteunt gemeenten met een team van deskundigen en met laboanalyses.

Burgers kunnen bij het PIH terecht voor onderzoek van putwater of van hun groentetuin.

Het PIH heeft als taak het bevorderen van de gezondheid en van een kwalitatieve leefomgeving. Het PIH ondersteunt niet enkel het provinciale beleid maar ook de gemeenten, de Vlaamse overheid, de politiezones.

Labo-onderzoek focust op water en bodem. Er is milieuexpertise rond water, bodem, milieuwetgeving, geluid en trillingen. Het PIH doet onderzoek naar de relatie tussen milieu en gezondheid en registreert aangeboren afwijkingen.