Kenniscentrum Milieu en Gezondheid

Het PIH heeft als taak het bevorderen van de gezondheid en van een kwalitatieve leefomgeving. Het PIH ondersteunt niet enkel het provinciale beleid maar ook de gemeenten, de Vlaamse overheid, de politiezones.

Labo-onderzoek focust op water en bodem. Er is milieuexpertise rond water, bodem, milieuwetgeving, geluid en trillingen. Het PIH doet onderzoek naar de relatie tussen milieu en gezondheid en registreert aangeboren afwijkingen.

217 kinderen zijn in het voorjaar 2017 onderzocht op lood in bloed in Hoboken
300 baby's worden opgevolgd in het kader van de 3XG studie
1 500 vaccins heeft het vaccinatieteam toegediend aan moeilijk bereikbare groepen
24.191 stalen onderzocht het PIH in 2016
298.141 analyses voerde het PIH uit in 2016