Geluid

Geluidsmeter

Het PIH ondersteunt gemeenten

Lawaai of trillingen kunnen hinder veroorzaken. Het PIH voert volgende geluidsonderzoeken uit op vraag van gemeenten:

Het PIH verzorgt opleidingen

Het PIH verzorgt cursussen binnen de opleiding ‘Milieuhandhaving’ aan het Provinciaal Vormingscentrum Inovant, maar ook voor specifieke doelgroepen (politie, studiedagen, seminaries,…).
 

Het PIH is erkend als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen en is BELAC-geaccrediteerd. We beschikken over zeer nauwkeurige en accurate apparatuur en software. We werken volgens ISO17025 en ISO14001.