Geluid

Geluidsmeter

Het PIH ondersteunt gemeenten

Lawaai of trillingen kunnen hinder veroorzaken. Het PIH voert volgende geluidsonderzoeken uit op vraag van gemeenten:

Het PIH is erkend milieudeskundige

Het PIH is erkend als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen en is BELAC-geaccrediteerd. We beschikken over zeer nauwkeurige en accurate apparatuur en software. We werken volgens ISO17025 en ISO14001.