Geluidsmetingen in de omgeving

Verkeer autosnelweg

Verkeerslawaai

We gaan na wat de impact is van het wegverkeer op het geluidsklimaat van de omgeving, al dan niet uitgebreid met een geluidsmodel.

Industrielawaai

Bij klachten van geluidshinder voeren we metingen uit om een objectief beeld te krijgen van de situatie en toetsen we de resultaten aan de VLAREM-wetgeving.

Te luide muziek

Te luide muziek in fuifzalen, festivals, evenementhallen of jeugdhuizen kan leiden tot klachten. We toetsen het geluidsniveau aan de huidige geluidsnormen voor muziekactiviteiten.  

Vergunningverlening

Heb je een milieuvergunning nodig om je activiteiten te mogen opstarten? Het PIH voert geluidsmetingen uit om de impact van een activiteit ten gronde in te schatten.