Advies en opleiding

De Cel Geluid verzorgt lesmodules binnen de opleiding ‘Toezichthouder Milieuhandhaving en Geluid’ aan AP Inovant, en voorziet cursussen voor specifieke doelgroepen (politie, gemeenten, studenten, …) en in verschillende vormen (studiedagen, seminaries, …). Je kan je in april/mei inschrijven voor deze opleiding.