Keuring geluidsmeters

Keuring geluidsmeter

Om onze keuringen accuraat uit te voeren, beschikken we over een semi-anechoïsche kamer waar we ruim onder 20 dB(A) kunnen gaan.
Vanaf 2015 ijkt het PIH ook geluidsregistratiesystemen (10Eazy, MeTrao, …) om een accurate werking te garanderen.