Milieu en klimaat

Heel wat gemeenten gebruiken de ondersteuning van de provincie (via onze regiowerking) om op hun grondgebied werk te maken van een groene leefomgeving. Ook laten ze de kwaliteit van hun water of bodem en bepaalde aspecten van de gezondheid van hun burgers onderzoeken en monitoren door het PIH.

Op de site vind je tips om te streven naar een klimaatneutraal bestuur, vereniging of bedrijf. Ben je leerkracht of directeur van een school? Bekijk dan zeker het uitgebreide milieu-en natuureducatieve aanbod van het PIME en MOS.