Regiowerking

  • milieu- en duurzaamheidsambtenaren
  • mandatarissen voor leefmilieu
  • ambtenaren van andere diensten die betrokken zijn bij milieu, klimaat en groen, natuur en duurzaamheid

De regiowerking

  • beantwoordt je vragen over milieu, klimaat, natuur en groen en duurzaamheid
  • houdt je bij de les via studiedagen en vormingen
  • laat je uitwisselen met collega's (via milieu-, duurzaamheids- en klimaatoverleg)
  • ondersteunt je bij je deelname aan provinciale campagnes zoals Klimaatneutrale Organisatie 2020
cover klein inzOOmen 2018

Brochure inzOOmen op samenwerking

In deze brochure vind je het ondersteuningsaanbod terug voor milieu, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling. Ze wijst je de weg doorheen het departement Leefmilieu van de provincie Antwerpen. De brochure bevat meer informatie over de beleidsondersteuning en over milieu- en natuurprojecten waarop je kunt intekenen.