Regiowerking

  • milieu- en duurzaamheidsambtenaren
  • mandatarissen voor leefmilieu
  • ambtenaren van andere diensten die betrokken zijn bij milieu, klimaat en groen, natuur en duurzaamheid

De regiowerking

  • beantwoordt je vragen over milieu, klimaat, natuur en groen en duurzaamheid
  • houdt je bij de les via studiedagen en vormingen
  • laat je uitwisselen met collega's (via milieu-, duurzaamheids- en klimaatoverleg)
  • ondersteunt je bij je deelname aan provinciale campagnes zoals Klimaatneutrale Organisatie 2020

Voor welk advies kan een gemeente bij de provincie terecht?

Steden en gemeenten kunnen voor hun werking rond milieu, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling rekenen op de hulp van een uitgebreid gamma deskundigheid van de provincie Antwerpen. Klik hier voor een overzicht van onze ondersteuning, expertise en projecten.