Plan Vandaag

Het klimaat verandert. Hoe speelt provincie Antwerpen daarop in?  Met Plan Vandaag – het provinciaal klimaatplan – bereiden we ons niet alleen voor op de gevolgen van hitte, droogte en overstromingen, maar streven we actief mee naar een klimaatveilige, klimaatneutrale samenleving.  Zo houden we de gevolgen onder controle.  Hiervoor geven we concreet invulling aan de doelstellingen van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie: 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030, klimaatveilige gemeenten, en schone, betaalbare energie voor elke inwoner.

Provinciaal klimaatplan 2030

Hoe kunnen we de doelstellingen van Vlaanderen, België en Europa mee ondersteunen? Ons klimaatactieplan geeft daarop het antwoord: met meer dan 200 acties gaan we heel concreet aan de slag tot het volledige grondgebied klimaatneutraal is – over disciplines, domeinen en grenzen heen.

Plan Vandaag is een plan voor alle gemeentes van a tot z – van Aartselaar tot Zwijndrecht en alles daartussenin. Voor elke inwoner van die gemeentes, voor de landbouwers, de scholen, de bedrijven en iedereen op ons grondgebied. De provincie staat bij met expertise en raad op maat, en ondersteunen bij het bedenken, plannen en uitvoeren van heel wat klimaatacties en realisaties.