Bodemonderzoek

Nemen van bodemstaal

Indicatief bodemonderzoek


Om de bodemkwaliteit te bepalen, voeren we een indicatief bodemonderzoek uit. Ons staalnameteam bemonstert de grond of je brengt zelf een bodemmonster binnen voor analyse. We toetsen de samenstelling van de grond aan de normen.
Een indicatief bodemonderzoek voeren we uit bij:

 • de kwaliteitscontrole van de grond van een moestuin
 • de kwaliteitscontrole van de grond van een tuin waar regelmatig kinderen spelen
 • vermoeden dat bodemverontreiniging aan de basis ligt van het afsterven van planten
   

Oriënterend bodemonderzoek


Bij vermoeden van bodem- en/of grondwaterverontreiniging voeren we een oriënterend bodemonderzoek uit.
We voeren een verplicht oriënterend bodemonderzoek uit:

 • bij overdracht van gronden met risicoactiviteiten
 • bij stopzetting van dergelijke activiteiten of sluiting van een dergelijke inrichting
 • periodiek op gronden met bepaalde van die inrichtingen of activiteiten
   

Technisch verslag


Het PIH bemonstert uit te graven of reeds uitgegraven grond om de kwaliteit ervan te bepalen en we toetsen de samenstelling aan de opgelegde normen.
Een technisch verslag is verplicht bij:

 • grondverzet van meer dan 250 m³
 • het afgraven van bodem afkomstig van een verdachte grond, ongeacht de hoeveelheid
   
Groenten

Teeltadvies voor je moestuin


Ben je zeker dat de groenten en fruit uit je moestuin ook gezond zijn? Het PIH meet het cadmiumgehalte in de bodem van je moestuin en geeft hierbij teeltadvies met een overzicht van welke groenten en fruit je beter wel of niet kweekt in je tuin.
 

Grondwater peilput

Grondwater- onderzoek

Het PIH voert zowel kwalitatief (chemische samenstelling) als kwantitatief (grondwaterstand) grondwateronderzoek uit. 

Kwalitatief grondwateronderzoek

Het PIH onderzoekt de grondwaterkwaliteit met een standaardanalysepakket. Er kunnen ook gerichte analyses uitgevoerd worden, bijvoorbeeld onderzoek van het grondwater op aanwezigheid van minerale olie, ...

Kwantitatief grondwateronderzoek

Het PIH is door de OVAM erkend om een grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren.

Het PIH is erkend als bodemsaneringsdeskundige type I en voert opdrachten uit in eigen beheer. Ons staalnameteam is hiervoor BELAC-geaccrediteerd en voert bemonsteringen uit. Ons milieulaboratorium doet de analyses in ons eigen erkend en BELAC-geaccrediteerd labo. We toetsen de analyseresultaten aan de normen.