Mobiliteitsstudies

Verkeer en mobiliteit houdt niet op aan de gemeentegrenzen. Daarom onderzoekt de provincie Antwerpen bovenlokale mobiliteitsproblematieken. Ze heeft daarbij aandacht voor een intermodale aanpak, de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit en de afstemming met de andere beleidsdomeinen.