Steeds meer fietsers in de provincie Antwerpen

publish date
26.01.2017

In de provincie Antwerpen wordt steeds meer gefietst. De provinciale fietsbarometer, die op 22 locaties heel het jaar door fietsers telt, noteerde voor heel de provincie een stijging van 1,8% op jaarbasis voor heel de provincie. In de steden Turnhout (+6,23%), Mechelen (+6,29%) en Antwerpen (5,36%) is de stijging het grootst. Ook op de 243 tijdelijke tellocaties over heel de provincie steeg het aantal fietsers.

In 2015 heeft de provincie voor het eerst heel het jaar door fietsers geteld op 22 locaties. In 2016 ziet ze op deze locaties een gemiddelde stijging van 1,8%. Dat betekent dat er overal in onze provincie meer gefietst wordt, al is de stijging in de centrumsteden Antwerpen, Mechelen en Turnhout veruit het grootst. Dat is belangrijk, want in en rond de steden zorgen files en verkeersproblemen voor het meeste overlast. Daarom wil de provincie Antwerpen zoveel mogelijk pendelaars doen kiezen voor de fiets.

Investeren in fietsinfrastructuur

De cijfers van de Fietsbarometer bewijzen het: investeren in goede fietsinfrastructuur loont. Waar er goede en veilige fietspaden liggen, wordt meer gefietst. De fietsostrades zijn daar het beste bewijs van. Met de informatie uit de Fietsbarometer wil de provincie Antwerpen de lokale besturen ondersteunen om een beter fietsbeleid te ontwikkelen. Bovendien subsidieert ze samen met de Vlaamse overheid via het Fietsfonds de aanleg van kwalitatieve fietsinfrastructuur door lokale besturen.
 

Fietsbarometer: daggemiddelden 2016 op vaste tellers
Fietsbarometer: daggemiddelden 2016 op vaste tellers

Topdagen en toplocaties

De drukste locatie van heel de provincie is net als vorig jaar de brug over de Ring van de Grote Steenweg. Dagelijks rijden daar 5.800 fietsers voorbij, aan elke kant van de brug! Buiten Antwerpen is het op de brug over de Nete in Duffel bijzonder druk (3.256 per dag) en de Lispersteenweg in Lier (2.986).

Fietsbarometer: populairste locaties 2016
Fietsbarometer: populairste locaties 2016

Op 27 september werden er op de Grote Steenweg maar liefst 7.997 fietsers geteld, in één richting! In Mechelen reden er op de fietsostrade diezelfde dag 3.123 fietsers langs. In Turnhout passeerden op 21 september dan weer 4.468 over de brug van het Bels Lijntje over het kanaal. September is steevast een topmaand omdat het weer vaak nog goed is en alle scholen en bedrijven terug helemaal op gang komen. De tellers meten dan ook vooral functionele fietsers, exact het doelpubliek van de fietsostrades.

De Provinciale Fietsbarometer

De Provinciale Fietsbarometer bestaat uit 4 pijlers. Ten eerste geven de fietstellingen inzicht in het aantal fietsverplaatsingen en hun evolutie. Ten tweede geeft de meetfiets (in samenwerking met de Fietsersbond) een duidelijk beeld van de aanwezige fietsinfrastructuur. Ten derde geven fietsongevallen informatie over fietsgedrag en fietsinfrastructuur en ten vierde registreren enquêtes vanaf dit jaar de ervaringen en het profiel van de fietsers. De provincie Antwerpen analyseert één voor één alle gemeenten en geeft concrete aanbevelingen voor een beter fietsbeleid.