Studies en advies

Verkeer en mobiliteit houdt niet op aan de gemeentegrenzen. Daarom onderzoekt de provincie Antwerpen bovenlokale mobiliteitsproblematieken. Ze heeft daarbij aandacht voor een intermodale aanpak, de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit en de afstemming met de andere beleidsdomeinen.

Mobiliteitsmanagement helpt je om de woon-werk- en dienstverplaatsingen binnen je organisatie efficiënt en effectief te organiseren. Met concrete maatregelen kun je ervoor zorgen dat je medewerkers op een zo vlot mogelijke, gezonde en milieuvriendelijke manier naar het werk komen.