Verkeersveilige Gemeente

logo Verkeersveilige Gemeente
Verkeersveilige Gemeente

De deelnemende gemeenten genieten van een intensieve begeleiding in verschillende fasen om te komen tot meer verkeersveiligheid.

Onze visie bij deze begeleiding steunt op 5 pijlers (de 5 E's). Een goed gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid werkt rond:

  • beleid en organisatie (engagement)
  • educatie en communicatie (education)
  • infrastructuur (engineering)
  • handhaving (enforcement)
  • monitoring en evaluatie (evaluation)

Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken in gemeenten willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken. Het is belangrijk dat onze visie op alle niveaus en door alle medewerkers gedragen en uitgevoerd wordt.

Voor elk van deze 5 pijlers leggen gemeenten de prioriteiten vast op korte en lange termijn met regelmatige evaluatie. Hierbij werken ze nauw samen met de lokale politie en alle maatschappelijke actoren. 

De partners in dit begeleidingstraject zijn:

Nieuws