Toerisme Provincie Antwerpen

Wie zijn we?

Toerisme Provincie Antwerpen werkt tegelijk als provinciale reisbestemmingsorganisatie en heeft opdrachten als toeristische streekmotor.

Ook onze ambitie is dubbel: meer lokale welvaart creëren en het welzijn van inwoners en bezoekers verhogen.

We maken van de provincie Antwerpen een steeds aantrekkelijkere bestemming.
Drie sterke merken staan centraal in onze promotie:
- Kempen;
- Scheldeland (i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen);
- Vlaanderen Vakantieland (i.s.m. de andere Vlaamse provincies).

Het doel? Een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod, een sterk en eigentijds imago en ondernemerschap dat leidt tot een groeiende toeristische economie. 

Wat doen we?

Tijdens de beleidsperiode ’20-’25 werken we aan heel uiteenlopende activiteiten en projecten.

Hier volgen enkele prioriteiten:
- uitvoering strategische beleidsplannen voor de regio’s Kempen en Scheldeland;
- beheer toeristisch-recreatieve routes;
- vernieuwende projecten: drempelvrij toerisme en campergastvrije provincie;
- netwerking met vakantiemakers.

#samenvakantiemaken

De Dienst Toerisme bereidt het beleid voor, het apb Toerisme Provincie Antwerpen voert het uit.

Uiteraard doen we dat niet alleen.
Toerisme Provincie Antwerpen zet diverse samenwerkingsverbanden op.
Dat gebeurt zowel binnen de eigen provincie, op Vlaams niveau als in Europa.

Wil je meewerken aan een van onze initiatieven? Start je zelf een project op?
Toerisme Provincie Antwerpen adviseert en assisteert je graag.
Aarzel niet om ons te contacteren.

In het jaaroverzicht lees je meer over onze belangrijkste realisaties.