Drempelvrij toerisme

Toch botsen heel wat toeristen op drempels: fysiek, sociocultureel, mentaal, financieel, gezinssituatie, leeftijd of een combinatie.

Door die drempels weg te werken stimuleert Toerisme Provincie Antwerpen de vakantieparticipatie.

Waar mogelijk kiezen we voor een inclusief toerisme, dat inspeelt op alle noden.
Soms creëren we een exclusief aanbod voor een specifieke doelgroep.

Advies en ondersteuning

fietser en driewieler

Werk je graag mee aan een drempelvrij toerisme? Fijn!

Toerisme Provincie helpt je met
- advies of doorverwijzing naar partners;
- organisatie van pilootprojecten;
- hulp bij marketing naar doelgroepen.

Zo plannen we onder meer pilootprojecten rond
- toegankelijkheid voor personen met een visuele/auditieve beperking;
- samenwerking met interculturele verenigingen;
- koppeling tussen (kleinschalig) logies en zorg;
- sociale tewerkstelling in toerisme.

Lees hier alvast tips voor een toegankelijk (cultureel of sportief) evenement.

Toerisme voor autisme

Aan het pilootproject ‘Toerisme voor autisme’ nemen al tientallen attracties en logies deel.
Zij bieden gasten met autismespectrumstoornis (ASS) een warm welkom aan.

Een inspirerend voorbeeld voor alle vakantiemakers!

Vragen, voorstellen of nood aan advies?

Overzicht projecten: