Inclusieve economie

Daarom ondersteunt de provincie Antwerpen lokale besturen en organisaties uit de provincie die een arbeidsmarkt creëren waar elke inwoner de kansen krijgt die hij verdient. Met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren we zowel betaalde als onbetaalde arbeid en zorgen we voor een goede verankering van de sociale economie en arbeidszorg in onze provincie.

De ondersteuning omvat volgende diensten:

  • Kenniscentrum
  • Projectondersteuning
  • Partnerships
  • Organisatie provinciaal overleg arbeidszorg

We ondersteunen initiatieven waar we als provincie het verschil maken.  

Subsidiewijzer inclusieve economie

De provincie Antwerpen wil niet alleen inhoudelijk maar ook financieel goede sociale economie initiatieven ondersteunen. Daarom werkten we verschillende instrumenten uit waaronder een impulssubsidie voor pilootprojecten, een sociale economie portefeuille en een participatiefonds voor investeringen. In deze brochure vind je per subsidiekanaal wie in aanmerking komt voor de subsidies en de investeringssteun, waarvoor ze bedoeld zijn, hoe je een dossier kan indienen en hoe je dossier zal beoordeeld worden.

Meer informatie?

Meer informatie vind je in onze subsidiewijzer die je hieronder kunt downloaden. Verder is er ook onze beleidsbrief 2015-2018
Meer info over initiatieven in Vlaanderen vind je op www.arbeidszorg.be en www.socialeeconomie.be.
 

526.000 euro subsidies voor innovatieve projecten in 2017