Inclusieve economie

Met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

De provincie Antwerpen ondersteunt lokale besturen en organisaties uit de provincie die een arbeidsmarkt creëren waar elke inwoner de kansen krijgt die hij verdient. Met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren we zowel betaalde als onbetaalde arbeid en zorgen we voor een goede verankering van de sociale economie en arbeidszorg in onze provincie.  

Binnen onze provincie zetten we heel sterk in op:

 • ‘Iedereen aan het werk krijgen’, ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
  We versterken de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt door het uitbouwen van een inclusieve economie.
 • Inclusief ondernemen
  Wij zetten de ondernemers in onze provincie aan om binnen hun bedrijvigheid ruimte te bieden voor elk talent en werk te maken van een inclusieve economie.
 • Stimuleren van lokale besturen om zich te organiseren als inclusieve organisatie
  We moedigen lokale besturen aan om actief in te zetten op de tewerkstelling van de meest kwetsbaren. Eén van de acties die we hiervoor verderzetten, is de organisatie van een intervisie over duurzame overheidsopdrachten.
 • Talentontwikkeling/verkleinen van de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  We versterken de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt zodat iedereen een waardige plaats heeft op de arbeidsmarkt.

Meer weten? Bekijk hier ons actieplan voor 2020-2024

Financiële ondersteuning inclusieve economie

De provincie Antwerpen geeft financiële ondersteuning aan initiatieven en projecten die werk maken van een inclusieve economie. Momenteel zijn er twee lijnen, waarop zowel sociale-economie- als reguliere bedrijven een beroep kunnen doen:

 • Renteloze leningen via Trividend Provincie Antwerpen
  Dankzij het Participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen kunnen bedrijven in de sociale én de reguliere economie investeringssteun krijgen voor projecten in de inclusieve economie. Dit in de vorm van renteloze, achtergestelde leningen.

Meer info? 

Contacteer ons team:

Inititatieven in Vlaanderen

Meer info over initiatieven in Vlaanderen vind je op www.arbeidszorg.be en www.socialeeconomie.be.