Het beleid inclusieve economie van de provincie Antwerpen

Het werken aan een inclusieve economie doen we uiteraard niet alleen. De provincie Antwerpen ondersteunt lokale besturen en organisaties uit de provincie die een arbeidsmarkt creëren waar elke inwoner de kansen krijgt die hij verdient. Ook de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren we betaalde en onbetaalde arbeid,  en zorgen we voor een goede verankering van de sociale economie en arbeidszorg in onze provincie.  

Actieplan

Wat we doen, gebeurt in het kader van onze beleidsnota 2020-2024, met - in het kort - de volgende krachtlijnen: 

‘Iedereen aan het werk krijgen’, ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
We versterken de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt door het uitbouwen van een inclusieve economie.
Inclusief ondernemen
Wij zetten de ondernemers in onze provincie aan om binnen hun bedrijvigheid ruimte te bieden voor elk talent en werk te maken van een inclusieve economie.
Stimuleren van lokale besturen om zich te organiseren als inclusieve organisatie
We moedigen lokale besturen aan om actief in te zetten op de tewerkstelling van de meest kwetsbaren. Eén van de acties die we hiervoor verderzetten, is de organisatie van een intervisie over duurzame overheidsopdrachten.
Talentontwikkeling/verkleinen van de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt
We versterken de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt zodat iedereen een waardige plaats heeft op de arbeidsmarkt.

De volledige beleidsnota kun je hier downloaden:

Opgelet: in november werken wij aan onze webpagina's. Kom half november een kijkje nemen en je vindt hier alle actuele info vanuit het team Inclusieve economie! Intussen kun je ons contacteren via inclusieve_economie@provincieantwerpen.be

Tot binnenkort!