Netwerken en ontmoeting

Provinciale netwerken

1. Provinciaal overleg lokale regisseurs sociale economie
Dit overleg zet alle lokale regisseurs SE van onze provincie rond de tafel en behandelt actuele thema’s zoals subsidieoproepen, vragen vanuit het werkveld, signaleren knelpunten… Op dit overleg worden ook de VDAB en het Vlaams departement Werk en Sociale Economie uitgenodigd. Bovendien, vormt dit overleg een belangrijk instrument voor de lokale regisseurs om ervaringen en expertise uit te wisselen met elkaar.

2. Intervisie duurzame overheidsopdrachten
De provincie organiseert voor alle aankopers van lokale besturen op hun grondgebied intervisies 'duurzame overheidsopdrachten', en dit i.s.m. de intercommunales IGEMO en IGEAN. Met deze intervisies willen we de lokale besturen ondersteunen om duurzaam te werken en hen helpen om overheidsopdrachten op een duurzame manier in te vullen. Een externe expert overheidsopdrachten begeleidt de lokale besturen hierbij.

3. Lerend netwerk inclusieve economie
Het Lerend netwerk inclusieve economie is een netwerk voor alle organisaties die sinds 2020 (of later) een projectsubsidie van de provincie Antwerpen ontvingen via de subsidie inclusieve economie. In de praktijk is dit een brede groep van SE en NEC-ondernemingen. De focus ligt op nieuwe kennis verwerven, ervaringen uitwisselen en leren van elkaar, en dit rond de thema's duurzaamheid, netwerkvorming/partnerschappen, financiering, empowerment, impact.

4. Lerend netwerk ArbeidsMatige Activiteiten (AMA)
In samenwerking met VDAB en GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) organiseert de provincie Antwerpen het Lerend Netwerk ArbeidsMatige Activiteiten, kortweg AMA. Arbeidsmatige arbeid is onbetaalde arbeid voor mensen die momenteel niet, niet meer of nog niet aan de slag kunnen als betaalde kracht. Deze onbetaalde arbeid legt de nadruk op de latente functies van werk zoals sociale contacten, regelmaat, sociale status, identiteit en het leren van nieuwe vaardigheden.

Het Lerend netwerk AMA brengt tientallen organisaties uit verschillende sectoren samen, die arbeidsmatige arbeid  faciliteren. Het netwerk is opgedeeld in twee delen: AMA Welzijn en AMA Werk. De deelnemende organisaties wisselen binnen het netwerk ideeën uit, krijgen opleidingen en informatie over regelgeving en de vereiste administratie, formuleren verbetervoorstellen aan de betrokken instanties, delen succesverhalen en ervaringen en verwerven inzicht in instroom, doorstroom en uitstroom van AMA-werkkrachten. 

Het Lerend netwerk AMA maakt deel uit van een groter geheel op Vlaams niveau, de Ronde Tafel Arbeidszorg. Meer info daarover vind je op www.arbeidszorg.be

Heb je een vraag over de provinciale netwerken? Sluit je graag aan bij één van onze initiatieven? Neem dan zeker contact op met collega’s An of Jo: 

Internationale netwerken

1. European Social Economy Regions (ESER)
European Social Economy Regions is een project dat de zichtbaarheid van de sociale economie op regionaal en lokaal niveau wil vergroten door evenementen te organiseren. De provincie Antwerpen organiseert in dit verband verschillende activiteiten. 

2. Impact Ecosystems Network (IEN) 
In het najaar van 2021 sloot de provincie Antwerpen ook aan bij het Impact Ecosystems Network (IEN), een wereldwijd netwerk dat recent gelanceerd werd vanuit Amsterdam Impact tijdens het Social Enterprise World Forum 2021.

Benieuwd naar de internationale netwerken? Of ben je op zoek naar een partner of ben je op zoek naar een partner voor jouw Europees project? Collega Wim helpt je graag verder: 

Blijf op de hoogte 

Blijf je graag op de hoogte van wat we doen, en ontvang je daarover graag af en toe een mail van ons? Bijvoorbeeld als we er een nieuwe netwerkbijeenkomst is? Schrijf je dan in op onze mailinglijst, door een klik op de rode knop.