Lerend netwerk AMA

Een lerend netwerk?

We brengen een netwerk van tientallen organisaties uit verschillende sectoren samen die AMA inrichten.

Het lerend netwerk is opgedeeld in twee delen: AMA Welzijn en AMA Werk.

Opzet van het lerend netwerk:

  • Ideeën uitwisselen met andere organisaties
  • Meer leren over de regelgeving en de vereiste administratie
  • Inzichten krijgen over de instroom, doorstroom en uitstroom van werkkrachten
  • Ervaringen en succesverhalen delen

Voor wie? 

Bedrijven die ArbeidsMatige Activiteiten organiseren. 

Hoe deelnemen?

Stuur een mail naar jo.bellens@provincieantwerpen.be

Heb je nog een vraag?