Anders leren in de zorg

Waarom?

Er zijn steeds meer vacatures in de zorg, die niet altijd ingevuld geraken. Dat kan je oplossen door nieuwe doelgroepen aan te trekken, met aangepaste leerwegen, om de instroom te verhogen.

Voor wie? 

Huidige én toekomstige zorgprofessionals. 

Wat doen we?

“Anders leren in de zorg” maakt werk van leerwegen en leerkansen voor de huidige en toekomstige zorgprofessionals.

Hoe doen we dat?

Dat doen we samen met de aanbieders van leertrajecten in onderwijs en opleiding én met de zorgsector. De veranderende competenties staan daarbij centraal, net als de link met de beroepspraktijk en allerlei vormen van werkplekleren. Dat kan gaan van het ontwikkelen van innovatieve simulatieomgevingen tot het mee opzetten van een stagematching

Het doel?

Toekomstige zorgprofessionals optimaal voorbereiden op hun loopbaan in de zorg. Tegelijk willen we levenslang leren stimuleren en de competenties van wie al in de zorg aan het werk is versterken, om uitstroom van competente zorgprofessionals te voorkomen.