Stages in de thuiszorg

Wat doen we?

Om vraag en aanbod samen te brengen, zetten we een matchingsysteem op. Als provinciale matchmaker verzamelen we alle stageaanvragen van scholen en onderhouden we de contacten met de thuiszorgdiensten. Efficiënter voor iedereen dus. Scholen moeten niet meer zelf op zoek gaan naar contacten. Thuiszorgdiensten worden niet overstelpt met aanvragen via verschillende kanalen.

Een netwerk van partners

Er ontstaat zo een netwerk van partners die samen nadenken over:

  • de kwaliteit van stages;
  • alternatieve leerwegen;
  • hoe je leerlingen kan warm maken voor de thuiszorg.

Het matchingsysteem is een initiatief van VIVO, het opleidingsinstituut voor de socialprofitsector. VIVO werkt daarvoor samen met de onderwijskoepels, de thuiszorgdiensten en provinciale matchers, vaak een provinciebestuur.

Nog een vraag?