Zorgplekleren

Woonzorg-onderwijs duo's

Vanaf begin 2023, via 10 samenwerkingsverbanden, slaan 20 verschillende scholen/cvo’s en woonzorgcentra de handen in elkaar. Gedurende twee jaar begeleiden en ondersteunen we deze duo’s om Zorgplekleren uit te bouwen:

  • Deurne: wzc Eksterlaer (Zorgbedrijf) & Stedelijk Lyceum Lakbors
  • Hoboken: wzc Hollebeek (De Medemens/GZA) & GO! Atheneum
  • Mol: wzc Witte Meren & GO! Campus Het Spoor
  • Mortsel/Antwerpen: wzc Meerminnehof (lokaal bestuur Mortsel) & avAnt Provinciaal Onderwijs
  • Retie/Turnhout: wzc Annadal (Korian) & HIVSET
  • Essen: wzc De Bijster (De Medemens/GZA) & Don Bosco-Mariaberginstituut
  • Linkeroever: wzc 't Zand (Zorgbedrijf) & GO! Spectrumschool
  • Putte: wzc Consolata & Sint-Michielsinstituut
  • Wiekevorst: wzc Sint-Jozef [Zusters Van Berlaar] & CVO HIK
  • Zoersel: wzc De Buurt [Emmaüs] & CVO Edukempen

Bruggenbouwers

Daarnaast starten er in 2024 ook ‘bruggenbouwers’. Dit zijn personen uit onderwijs- of zorgorganisaties die zelf Zorgplekleren willen opstarten. We ondersteunen hen (onder meer) door te leren werken met een toolkit en via praktijkvoorbeelden tijdens inspiratiebezoeken bij de duo’s.  

Levensechte leerkansen

Concreet werken de scholen en woonzorgcentra samen toe naar een aanpak waarbij een volledige klas vanaf het 5e jaar op regelmatige basis in het woonzorgcentrum en dagcentrum terechtkan. Zo zijn er bijvoorbeeld leerkansen rond communicatiedoelen tijdens de koffietoer, of helpen ze met opmaken van echte bedden. Tegen het 7e jaar zijn de leerlingen vaker aanwezig in het woonzorgcentrum en zijn ze ook echt helpende handen. Zo koken ze bijvoorbeeld met en voor bewoners. Op deze manier kunnen leerlingen ingroeien in het zorgberoep, én worden ze beter voorbereid op hun stage. De woonzorgcentra zien deze aanpak onder meer als een kans om zich sterker te profileren als leerbedrijf en sterk werkgeverschap.

Bewust en gedragen ontwerp

Deze aanpak vraagt ook heel wat afstemming tussen de woonzorgcentra en scholen. In eerste instantie ontwerpen de duo’s samen een krachtige leer-werkomgeving waar ze achter kunnen staan. Onder begeleiding van de provincie, komen ze samen tot een bewust en gedragen ontwerp. Zo denken ze ten gronde na over welke leerkansen ze op school, in het woonzorgcentrum of elders willen aanbieden. De provincie ondersteunt ook in het maken van afspraken rond bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten en preventie. De leerlingen zijn echt ‘lerend’ en met hun klas steeds onder toezicht van een leerkracht. Ze ontvangen dus ook geen leervergoeding, zoals bij het duaal leren. 

Op de hoogte blijven?

De opbrengsten en inzichten die voortkomen uit dit project, delen we breed met andere school- en zorgorganisaties binnen en buiten de provincie. Blijf nu alvast op de hoogte van de stappen die we zetten. We delen via deze weg ook onze uitnodigingen voor inspiratiedagen en ondersteunend materiaal. Denk aan: een draaiboek met toolbox, video-opnames van leeractiviteiten, afspraken rond preventie en samenwerking. Ons vertrekpunt? ghlobo.eu.

Contact