Zorgplekleren

Zelf ook starten met zorgplekleren? 

Vanaf begin 2024 starten er opnieuw trajecten voor nieuwe duo’s (school-woonzorgcentrum) en een traject voor bruggenbouwers. Iets voor jou? Aarzel dan niet om je aan te melden. 

5 duo's aan de slag

Vanaf begin 2023, via vijf samenwerkingsverbanden, slaan 10 verschillende scholen en woonzorgcentra de handen in elkaar. Gedurende twee jaar werken ze als vijf duo’s intensief samen binnen een leergemeenschap. De duo’s worden begeleid door de provincie. De vijf samenwerkingsverbanden zijn:

  • Deurne: WZC Eksterlaer (Zorgbedrijf) & Stedelijk Lyceum Lakbors
  • Hoboken: WZC Hollebeek (GZA Zorg & Wonen) & GO! Atheneum Hoboken
  • Mol: WZC Witte Meren & GO! Campus Het Spoor
  • Mortsel/Antwerpen: WZC Meerminnehof (lokaal bestuur Mortsel) & avAnt Provinciaal Onderwijs
  • Retie/Turnhout: WZC Annadal (Korian) & HIVSET

Deze duo’s van scholen en woonzorgcentra, willen meer gaan opleiden in en met de beroepspraktijk. Ze ervaren dat leerlingen sneller de praktijk moeten ervaren, in contact kunnen gaan met echte bewoners. Door sterker in te zetten op werkplekleren/leerkansen op de werkplek, willen ze leerlingen beter voorbereiden op stages. 

Levensechte leerkansen

Concreet werken de scholen en woonzorgcentra samen toe naar een aanpak waarbij een volledige klas vanaf het 5e jaar op regelmatige basis in het woonzorgcentrum en dagcentrum terechtkan. Zo zijn er bijvoorbeeld leerkansen rond communicatiedoelen tijdens de koffietoer, of helpen ze met opmaken van echte bedden. Tegen het 7e jaar zijn de leerlingen vaker aanwezig in het woonzorgcentrum en zijn ze ook echt helpende handen. Zo koken ze bijvoorbeeld met en voor bewoners. Op deze manier kunnen leerlingen ingroeien in het zorgberoep, én worden ze beter voorbereid op hun stage. De woonzorgcentra zien deze aanpak onder meer als een kans om zich sterker te profileren als leerbedrijf en sterk werkgeverschap.

Bewust en gedragen ontwerp

Deze aanpak vraagt ook heel wat afstemming tussen de woonzorgcentra en scholen. In eerste instantie ontwerpen de duo’s samen een krachtige leer-werkomgeving waar ze achter kunnen staan. Onder begeleiding van de provincie, komen ze samen tot een bewust en gedragen ontwerp. Zo denken ze ten gronde na over welke leerkansen ze op school, in het woonzorgcentrum of elders willen aanbieden. De provincie ondersteunt ook in het maken van afspraken rond bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten en preventie. De leerlingen zijn echt ‘lerend’ en met hun klas steeds onder toezicht van een leerkracht. Ze ontvangen dus ook geen leervergoeding, zoals bij het duaal leren. 

Op de hoogte blijven?

De opbrengsten en inzichten die voortkomen uit dit project, delen we breed met andere school- en zorgorganisaties binnen en buiten de provincie. Blijf nu alvast op de hoogte van de stappen die we zetten. We delen via deze weg ook onze uitnodigingen voor inspiratiedagen en ondersteunend materiaal. Denk aan: een draaiboek met toolbox, video-opnames van leeractiviteiten, afspraken rond preventie en samenwerking. Ons vertrekpunt? ghlobo.eu.