GHLOBO

Wat zijn hybride leeromgevingen?

Een hybride leeromgeving combineert het klassieke leren met werkplekleren. De leeromgeving is levensecht, maar het leren staat er centraal. Hybride leren is een sterke en effectieve werkvorm in beroepsgerichte opleidingen. Het doel? Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt door hen een goede mix van praktijkervaringen en wetenschappelijke kennis aan te bieden.

Hoe pak je dat aan?

Om dat uit te zoeken, starten we een pilot hybride leeromgeving voor de opleiding zorgkundige. We werken daarbij samen met secundaire scholen en andere instellingen die zorgkundigen opleiden en met stagebegeleiders uit zorginstellingen.

De Provincie Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool (VL) begeleiden dit traject in samenwerking met experts in hybride leren.

Een lerend netwerk uitbouwen is essentieel

Een lerend netwerk zal draagvlak creëren voor hybride leren en expertise opbouwen. Schooldirecties en stafmedewerkers uit zorginstellingen nemen actief deel aan workshops door kennis- en expertisecentra en bezoeken bestaande hybride leeromgevingen.

In Kwartier Z, de levensechte oefenruimte van “Anders leren in de zorg” gaat een kleinere groep lesgevers en professionals uit het werkveld aan de slag. Deze leergemeenschap ontwikkelt en test er fysieke hybride leeromgevingen.

Het resultaat?

We werken een blauwdruk uit voor hybride leren in de opleiding zorgkundige, die niet alleen in het secundair onderwijs, maar ook elders, bv. in de centra voor volwassenenonderwijs gebruikt kan worden. Meer leren over dit project? Lees hier verder

Partners

GHLOBO is een project van Interreg Vlaanderen-Nederland. Provincie Antwerpen is projectverantwoordelijke. Het GHLOBO-project is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool (VL) en Curio (NL).