Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC)

Wat doet het GKC?

Het Gouverneur Kinsbergencentrum neemt de rol op van brugfunctie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, tussen wetenschap en werkvloer en tussen de zorg en de ‘buitenwereld’. Daarnaast zet GKC in op het verbeteren van de werksituatie van zorgverstrekkers. Het is een netwerkorganisatie dat innovaties in en rond de zorgsector ondersteunt, versnelt en verspreidt.

Het GKC zet in op deze 3 pijlers:

  • Anders leren: Ontwikkelen van hybride leeromgevingen en aanmoedigen van levenslang leren in de zorg
  • Anders werken: Innoveren in dienstverleningsprocessen, arbeidsorganisatie en technologische ontwikkeling
  • Schitteren: Aantrekken van nieuwe doelgroepen door te werken aan een positief imago

Het GKC werkt samen met verschillende partners

Het GKC werkt nauw samen met verschillende partners, binnen en buiten de provincie Antwerpen, aan een duurzame impact op de zorg op vlak van leren, werken, ondernemen en innoveren.

Het GKC werkt o.a. samen met:

  • kennis-en onderwijsinstellingen;
  • vakgroepen;
  • lokale besturen;
  • (thuis)zorgorganisaties.

Wil je weten wat we in 2020 zoal realiseerden? Kom het te weten in ons jaarverslag.